Remont sklepienia w kotle wodnym typ WRm-5 Kotłownia U-6 dla lokalizacji NITROERG S.A. Bieruń.

» Opis zapytania

Etap 1.
Zakres robót do wykonania:
1. Demontaż starego sklepienia w kotle,
2. Montaż nowego sklepienia zapłonowego przedniego ze ścianą ogniową kotła:
- ceramika sklepienia: kształtki w gat. ANDALUZYT - 3WS : 7 szt, 2WS : 189 szt, 2W15 : 49 szt.
- ceramika ściany ogniowej w gat. AL. – prostka 1 ok.: 330 szt.
- konsola przednia – 8 szt.
- beton Bos 145
3. Nadzór nad suszeniem sklepienia zapłonowego.
4. Wykonanie odbiorów robót popartych protokołami.
5. Zagospodarowania odpadów powstałych w wyniku realizacji prac.

Ofertę należy przygotować po szczegółowym uzgodnieniu zakresu prac, podczas wizji lokalnej do niniejszego postępowania.

Termin wykonania do 30.10.2018 (protokół odbioru).

Osoby do kontaktu w godz. od 7.00 do 13.00.
Sosabowski Adam tel. 605-904-761
Sokół Mirosław – kom. 605-904-709

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

31.08.2018 | 10:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Inne
  • Pozostałe prace budowlano-remontowe

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się