Trzewiki robocze i buty gumowe do kolan

» Opis zapytania

Dostawa trzewików i butów gumowych dla Sekcji Eksploatacji w Działdowie, Olsztynie, Ełku i IZ na koszt sprzedającego. Termin realizacji 14 dni od otrzymania zamówień. Odbiór produktów zostanie dokonany na podstawie dołączonego protokołu zdawczo-odbiorczego. Asortyment musi być wykonany i dostarczony zgodnie z dołączonym opisem przedmiotu zamówienia. Na dostarczony produkt Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji na 24 miesiące od daty odbioru. Do złożonej oferty na Platformie Zakupowej należy dołączyć kartę katalogową oferowanych produktów wraz z ilustracjami oraz oświadczenie gwarantujące zgodność produktu z opisem przedmiotu zamówienia. Dołączone załączniki muszą być podpisane przez osobę reprezentującą Firmę jako Wykonawcę.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

23.08.2018 | 12:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Odzież i obuwie robocze i ochronne

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się