Dostawa materiałów do odbudowy pomostu w m. Orzysz kompleks 592.

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów do odbudowy pomostu w m. Orzysz kompleks 592. Dokładny opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 3 do SIWZ o wartości szacunkowej poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

14.08.2018 | 08:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Inne
  • Materiały konstrukcyjne
  • Materiały wiążące i łączenia
  • Nawierzchnie

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się