Dostawa gazów medyczznych wraz z dzierżawą i legalizacją butli oraz transportem dla Szpitala Powiatowego w Nowej Dębie

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest dostawa gazów medycznych wraz z dzierżawą i legalizacją butli oraz transportem. Miejsce dostaw: Budynek nr 1 SPZZOZ w Nowej Dębie ul. M.C. Skłodowskiej 1A, Budynek nr 2 SPZZOZ w Nowej Dębie , ul. Kościuszki 1C, Budynek Oddziału Rehabilitacji SPZZOZ w Nowej Dębie ul. Rzeszowska 8. Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 2 do SIWZ - Formularz asortymentowo - cenowy "Dostawa gazów medycznych wraz z dzierżawą i legalizacją butli oraz z transportem. Pozostałe warunki dotyczące realizacji zamówienia zostały określone we wzorze umowy - Załącznik nr 4 do SIWZ oraz pozostałych załącznikach do SIWZ.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

16.08.2018 | 10:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Chemia przemysłowa

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się