Zakup biletów miesięcznych dla uczniów dowożonych do placówek oświatowych miasta i gminy Ożarów w roku szkolnym 2018/2019

» Opis zapytania

Zamówienie obejmuje świadczenie usług związanych z dowozem dzieci do przedszkoli, uczniów do szkół podstawowych i gimnazjum oraz opiekunów dzieci dojeżdżających na terenie Gminy Ożarów a także ich powrót do miejscowości zamieszkania po zakończeniu zajęć przedszkolnych i szkolnych.
Liczba uczniów i dzieci dowożonych – 556 w tym :
- 511 uczniów szkół Gminy Ożarów,
- 45 dzieci przedszkolnych poniżej 6-go roku życia.
Przewidywana liczba opiekunów - 18
Podana liczba uczniów i opiekunów jest liczbą aktualną na dzień ogłoszenia o zamówieniu publicznym
i w trakcie roku szkolnego może ulec zmianie.
Miejsce wykonywania usług : teren Gminy Ożarów – województwo świętokrzyskie.
Dowóz i odwóz do i z :
- Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. E. Szylki w Ożarowie 27-530 Ożarów
Osiedle Wzgórze 54,
- Publicznego Zespołu Szkoły i Przedszkola w Lasocinie 27-530 Ożarów Lasocin 17,
- Szkoły Podstawowej w Pisarach 27-530 Ożarów Pisary 63,
- Szkoły Podstawowej w Janowicach 27-530 Ożarów Janowice 17,
- Gimnazjum przy Stowarzyszeniu na Rzecz Rozwoju Zespołu Szkół w Ożarowie
im. M. Skłodowskiej-Curie 27-530 Ożarów Osiedle Wzgórze 56 ,
- Publicznego Przedszkola w Ożarowie 27-530 Ożarów Osiedle Wzgórze 52.

Dowóz i odwóz uczniów należy zapewnić w dni nauki przewidziane organizacją roku szkolnego określonego przez Ministra Edukacji Narodowej oraz zmianami ustalonymi decyzjami dyrektorów szkół.
Dowóz do szkół na godzinę:
- 730 do Publicznego Zespołu Szkoły i Przedszkola w Lasocinie ,
- 735 do Szkoły Podstawowej w Pisarach , Szkoły Podstawowej w Janowicach,
- na godz. 750 do Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. E. Szylki w Ożarowie,
Gimnazjum w Ożarowie przy Stowarzyszeniu na Rzecz Rozwoju Zespołu Szkół
w Ożarowie im. M. Skłodowskiej-Curie.
Odwóz po zakończeniu zajęć przedszkolnych i szkolnych o godz. 1335. z wyłączeniem linii nr 17.
Odwóz uczniów - linia nr :17 o godz. 13.40
Dodatkowo odwóz odbędzie się :
- we wtorek, środę, czwartek, piątek o godz. 1430,
- w poniedziałek o godz. 15 20.
Powyżej wymieniony odwóz nie dotyczy linii nr : 33
Odwóz uczniów linii nr: 33 odbędzie się o godz. 14.35 trzy razy w tygodniu / tj. wtorek, środa,czwartek
każdego tygodnia /.

Dowóz i odwóz autobusami Wykonawcy.
Wykonawca będzie świadczył usługi o odpowiednim standardzie, bezpieczeństwie, środkami transportowymi zapewniającymi bezpieczeństwo przewozu uczniów zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
Pojazdy przeznaczone do przewozu uczniów muszą spełniać wymagania i warunki techniczne do wykonywania tego typu usługi / np. oznakowania itd./ , muszą być utrzymane w należytej czystości z zachowaniem estetyki wewnętrznej i zewnętrznej. Ponadto powinny posiadać w wyposażeniu zasłony lub przyciemnione szyby oraz w okresie zimowym utrzymywać temperaturę wewnątrz pojazdu min. 18 °C a w okresie letnim max. 24°C.
Wszyscy uczniowie muszą mieć zapewnione miejsca siedzące w autobusie / nie mogą stać /.
Opiekę nad uczniami w czasie dowożenia zapewnia Zamawiający.
Opiekunowie dzieci dowożonych wyznaczeni przez Zamawiającego w trakcie wykonywania swoich czynności są uprawnieni do bezpłatnych przejazdów / 100% ulgi /.
Dzieci zabierane są z przystanków autobusowych zlokalizowanych przy danej trasie. Usługi wykonywane będą w dniach od poniedziałku do piątku włącznie.
W indywidualnych przypadkach w ciągu roku szkolnego strony mogą uzgodnić inny dzień wykonywania usługi / np. odpracowanie w wolną sobotę dnia wolnego /.
Godziny dowozu i odwozu mogą ulec zmianie. Wykonawca wówczas będzie informowany o planowanych zmianach najpóźniej 3 dni przed ich zaistnieniem.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

10.08.2018 | 10:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Inne

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

Bądź na bieżąco z zapytaniami ze swojej branży
 

Zapytania ofertowe z kategorii Inne z ostatnich 10 dni.