Zakup i dostawa kwasu azotowego technicznego.

» Opis zapytania

Zakup i dostawa kwasu azotowego technicznego

zawartość kwasu azotowego 57- 65 %
zgodnie z załączoną charakterystyką jakości Nr 47/PZS-Z

Ilość: około 3600 kg /3 dostawy po 1200 kg/

Termin dostawy: pierwsza dostawa 32 tydzień 2018 roku, /pozostała ilość na wywołanie emailem do luty 2019 roku/

Sposób pakowania:
paletopojemnik około 1200 kg


Baza dostawy : CIP Bieruń
Zgodnie z INCOTERMS 2010

Adres dostawy:
Nitroerg S.A
43-150 Bieruń
Plac Alfreda Nobla 1

Termin płatności : przelew min 60 dni

W przypadku nowego dostawcy konieczność dostarczenia bezpłatnej partii próbnej w ilości 10 litrów celem przeprowadzenia prób technologicznych.

Dostawca zobowiązany jest do poinformowania o posiadanych systemach zarządzania jakością, środowiskiem, bezpieczeństwa informacji oraz bezpieczeństwa i higieny pracy.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

06.08.2018 | 09:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Chemia przemysłowa

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się