Dostawa artykułów higieny osobistej dla mieszkańców CRO

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest : dostawa artykułów higieny osobistej dla mieszkańców C.R.O.
Z uwagi na komfort naszych mieszkańców i zapotrzebowanie z poszczególnych oddziałów naszego Centrum, określenie poszczególnych artykułów higieny osobistej będącej przedmiotem zamówienia przedstawia się następująco :
• Pieluchomajtki dla dorosłych rozmiar M o obwodzie pasa 90 - 120 cm, minimalnej chłonności 1800 ml według normy ISO 11948-1, absorbent moczu z zawartością Cyklodekstryny, falbanki zapobiegające wypływowi moczu i kału, elastyczny przylepiec wielokrotnego użytku, wskaźnik wilgotności, boki pieluchomajtki z przewiewnej włókniny,
• Pieluchomajtki dla dorosłych rozmiar L o obwodzie pasa 120 - 150 cm, minimalnej chłonności 2100 ml według normy ISO 11948-1, absorbent moczu z zawartością Cyklodekstryny, falbanki zapobiegające wypływowi moczu i kału, elastyczny przylepiec wielokrotnego użytku, wskaźnik wilgotności, boki pieluchomajtki z przewiewnej włókniny,
• Pieluchomajtki dla dorosłych rozmiar XL o obwodzie pasa 150 - 175 cm, minimalnej chłonności 3000 ml według normy ISO 11948-1, absorbent moczu z zawartością Cyklodekstryny, falbanki zapobiegające wypływowi moczu i kału, elastyczny przylepiec wielokrotnego użytku, wskaźnik wilgotności, boki pieluchomajtki z przewiewnej włókniny,
• Pieluchy anatomiczne rozmiar 62 x 32,5 cm, o minimalnej chłonności 1500 ml według normy ISO 11948-1, absorbent moczu z zawartością Cyklodekstryny, falbanki zapobiegające wypływowi moczu i kału, wskaźnik wilgotności,
• Pieluchy anatomiczne rozmiar 62 x 32,5 cm, o minimalnej chłonności 1900 ml według normy ISO 11948-1, absorbent moczu z zawartością Cyklodekstryny, falbanki zapobiegające wypływowi moczu i kału, wskaźnik wilgotności,

UWAGA :
1. Powyżej wymieniona została nazwa własna określająca absorbent moczu, jeżeli oferent zaoferuje substancję inną – równoważną od wymienionej, zobowiązany jest do podania nazwy chemicznej zamiennika oraz niezbędnych w tym przypadku stosownych certyfikatów czy składu chemicznego jeśli nie jest to tajemnica producenta.
2. Zamawiający stosownie do przepisu art. 34 ust 5 ustawy Prawo zamówień publicznych przewiduje możliwość skorzystania z prawa opcji, w przypadku przekroczenia wartości brutto zawartej umowy.
3. Przedmiot zamówienia został dodatkowo określony w formularzu cenowym (załącznik nr 1a do SIWZ) tak pod względem asortymentowym jak i ilościowym na podstawie zapotrzebowania na dostawę art. higieny osobistej obejmujący okres 12 miesięcy.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany asortymentu lub ilości w zależności od zapotrzebowania w danym miesiącu.
4. Dodatkowo każdy z Wykonawców zobowiązany jest dostarczyć w terminie składania ofert, artykuły będące przedmiotem zamówienia, w ilości 20 szt. z każdego asortymentu w celu sprawdzenia chłonności i jakości użytych materiałów. Próbki pojedynczych artykułów muszą być oznakowane danymi Wykonawcy.

Brak próbek eliminuje ofertę z postępowania.


W/w próbki zostaną przekazane „anonimowo” na poszczególne oddziały naszego Centrum w celu przetestowania – sprawdzenia oferowanych artykułów pod względem spełnienia postawionych wymagań. Ocena jakości próbek zostanie przeprowadzona wg systemu określonego w załącznikach nr 7 i 7a do SIWZ. Jednak część – po kilka sztuk z każdego asortymentu pozostanie w depozycie CRO przez cały okres realizacji zamówienia jako wzorzec porównawczy.
5. Ponad to w ramach realizacji zamówienia Wykonawca zobowiązany będzie do wyznaczenia swego przedstawiciela, którego zadaniem będzie :
• prowadzenie wszelkich spraw wymagających bezpośredniego i systematycznego kontaktu między Narodowym Funduszem Zdrowia a C.R.O.
• pośredniczenie w formalnościach związanych z comiesięcznymi zleceniami na dostawę przedmiotu zamówienia oraz uzyskiwaniem z NFZ kart zaopatrzenia miesięcznego,
• systematyczne dostarczanie do C.R.O. faktur i potwierdzonych kart zaopatrzenia oraz niezbędnych druków i formularzy,
• stała informacja w zakresie formalności dotyczących zaopatrzenia w artykuły higieny osobistej oraz rodzaju wprowadzanych zmian przez NFZ,

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

13.08.2018 | 09:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Środki higieny osobistej

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się