Powstrzymanie sukcesji naturalnej, usuwanie odrośli oraz prowadzenie gospodarki kośnej na torfowiskuw ramach projektu pn. „Ochrona ptaków i siedlisk na obszarach Natura 2000 Pojezierze Sławskie i Żurawie Bagno Sławskie oraz ograniczenie antropopresji turystycznej na te obszary w Nadleśnictwie Sława Śląska”.

» Opis zapytania

I. USUWANIE SUKCESJI NATURALNEJ I ODROŚLI Zakres prac: 1. Ręczne usunięcie (wycięcie) nalotów i podrostów drzew i krzewów porastających torfowisko; 2. Usunięcie odrośli drzew i krzewów, które odbiją z pni po wyciętych wcześniej nalotach i podrostach; 3. Wyniesienie/wywiezienie poza teren torfowiska wraz zagospodarowaniem wyciętej biomasy we własnym zakresie; 4. Wykonanie dokumentacji fotograficznej z powierzchni, na której wykonane zostały działania ochronne. 5. Warunki wykonywania prac: - Wysokość pni - krzewy i drzewa należy wycinać na równi z powierzchnią gruntu nie pozostawiając wystających karp, z których odbijać mogą odrośla. - Podczas usuwania sukcesji i odrośli, należy używać: siekiery, tasaka, kosy ręcznej, ręcznej kosy spalinowej, pilarki łańcuchowej. - Podczas wykonywania prac należy stosować technologie zapewniające maksymalną ochronę gleby i jej pokrywy. - Wynoszenie biomasy wykonać ręcznie, po wyznaczonych ścieżkach, na powierzchnie tymczasowego składowania, a stamtąd wywozić poza teren torfowiska; w uzasadnionych przypadkach (wyłącznie za zgodą zamawiającego) dopuszcza się zastosowanie lekkiego ciągnika z szerokimi oponami (zmniejszenie nacisku na podłoże) w celu usunięcia biomasy z miejsca jej pozyskania (stricte z torfowiska). 6. Ze względu na trudne warunki dojazdowe do torfowiska konieczne jest rozpoznanie terenu i dostosowanie pojazdów do lokalnych warunków. 7. Usunięcie wyciętej biomasy wraz z innymi odpadami powstałymi podczas prac jest obowiązkiem Wykonawcy. Usunięcie biomasy (i innych odpadów) należy wykonać bezpośrednio po jej ścięciu i zagospodarować we własnym zakresie. 8. Terminy wykonania prac: - Usuwanie sukcesji naturalnej: jednorazowo, w pierwszym roku zamówienia, nie wcześniej niż po przeprowadzeniu zerowej inwentaryzacji botanicznej torfowiska, tj. nie wcześniej niż we wrześniu 2018 r. do marca 2019 r. - Usuwanie odrośli: jednorazowo, po przeprowadzeniu końcowej inwentaryzacji botanicznej torfowiska, czyli nie wcześniej niż w październiku 2021 r. do listopada 2021 r. II. PROWADZENIE GOSPODARKI KOŚNEJ: Zakres prac: 1. Ręczne wykoszenie pokrywy gleby torfowiska; 2. Wyniesienie/wywiezienie poza teren torfowiska wraz zagospodarowaniem wyciętej biomasy we własnym zakresie. 3. Warunki wykonywania prac: - Do wykonania prac należy wykorzystać: kosy ręczne, ręczne kosy spalinowej, sierpy; - Podczas wykonywania prac należy stosować technologie zapewniające maksymalną ochronę gleby i jej pokrywy; - Zgrabienie i wynoszenie biomasy wykonać ręcznie, po wyznaczonych ścieżkach, na powierzchnie tymczasowego składowania, a stamtąd wywozić poza teren torfowiska; w uzasadnionych przypadkach (wyłącznie za zgodą zamawiającego) dopuszcza się zastosowanie lekkiego ciągnika z szerokimi oponami (zmniejszenie nacisku na podłoże) w celu usunięcia biomasy z miejsca jej pozyskania (stricte z torfowiska); 4. Ze względu na trudne warunki dojazdowe do torfowiska konieczne jest rozpoznanie terenu i dostosowanie pojazdów do lokalnych warunków; 5. Usunięcie wyciętej biomasy wraz z innymi odpadami powstałymi podczas prac jest obowiązkiem Wykonawcy. Usunięcie biomasy (i innych odpadów) należy wykonać bezpośrednio po jej ścięciu i zagospodarować we własnym zakresie. 6. Terminy wykonania prac: - Ręczne wykoszenie pokrywy gleby torfowiska: jednorazowo przez cztery kolejne lata poczynając od 2019 r., nie wcześniej niż po przeprowadzeniu zerowej inwentaryzacji botanicznej torfowiska, tj. nie wcześniej niż w kwietniu 2019 r. do maja 2022 r. Każdorazowy termin rozpoczęcia prac będzie wyznaczony przez zamawiającego i przekazany wykonawcy na minimum 30 dni przed rozpoczęciem prac.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

17.08.2018 | 09:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Usługi związane z leśnictwem

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się