Modernizacja systemu wymiany ciepła.

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest modernizacja systemu wymiany ciepła dla Zakładzie Utylizacji Odpadów przy ul. Hutniczej 8 w Katowicach. Przedmiot zamówienia obejmuje zaprojektowanie, dostawę i montaż dwóch sztuk zintegrowanych ze sobą wymienników ciepła spaliny/woda dla linii technologicznej termicznego przekształcania odpadów wraz z demontażem istniejącego wymiennika na podstawie koncepcji, która stanowi załącznik nr 4.1 do SIWZ, szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr 4 do SIWZ.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

14.08.2018 | 09:30


» Lokalizacja

ul. Obroki 140
Katowice 40833
Województwo: śląskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Inne
  • Pozostałe prace budowlano-remontowe

» Dane nabywcy

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.
ul. Obroki 140
Katowice 40833
Województwo: śląskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się