1. Zakup materiałów odniesienia (UDT)

» Opis zapytania

opis w specyfikacji

Wymagania dodatkowe:
Warunki płatności (21 dni od otrzymania prawidłowo wystawionej faktury, proszę potwierdzić.)
RODO (W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa, w tym przypadku w polu „Twoja propozycja lub komentarz” proszę wpisać „nie dotyczy”.)
offer_value (Wartość oferty)
Termin dostawy (10 dni od złożenia zamówienia, proszę potwierdzić.)
Dostawa (dostawa po stronie zamawiającego, proszę potwierdzić.)

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

31.07.2018 | 14:00


» Lokalizacja» Kategoria asortymentowa

  • Inne

» Dane nabywcy

UDT


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się