Zakup i dostawa czerwieni metylowej.

» Opis zapytania

Przedmiotem postępowania jest zakup i dostawa czerwieni metylowej w ilości 50 kg używanej do produkcji materiałów wybuchowych emulsyjnych jako wskaźnik zakresu zmiany barwy.
Wymagane parametry winny być zgodne z charakterystyką jakościową nr 72/RMW

Sposób pakowania : opakowania tworzywowe o pojemności 1 - 5 kg.
Warunki płatności : przelew min. 60 dni.
Termin dostawy : 32 tydzień 2017r..

Dostawca zobowiązany jest do poinformowania o posiadanych systemach zarządzania jakością, środowiskiem, bezpieczeństwa informacji oraz bezpieczeństwa i higieny pracy.

Do dostawy należy dołączyć atest.

Warunki dostawy: CIP Bieruń zgodnie z Incoterms 2010)

Adres dostawy:
NITROERG S.A.
Plac Alfreda Nobla 1
43-150 Bieruń

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

26.07.2018 | 12:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Chemia przemysłowa

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się