Przedmiotem zamówienia jest zapewnienie sali konferencyjnej, miejsc noclegowych oraz realizacja usług gastronomicznych na potrzeby przeprowadzenia spotkania szkoleniowo-konsultacyjnego w dniu 7 września 2018 r. w Szczecinie w ramach projektu „Wsparcie podmiotów podstawowej opieki zdrowotnej we wdrażaniu standardów jakości i bezpieczeństwa opieki” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

» Opis zapytania

3.1. Przedmiotem zamówienia jest zapewnienie sali konferencyjnej, miejsc noclegowych oraz realizacja usług gastronomicznych na potrzeby przeprowadzenia spotkania szkoleniowo-konsultacyjnego w dniu 7 września 2018 r. w Szczecinie w ramach projektu „Wsparcie podmiotów podstawowej opieki zdrowotnej we wdrażaniu standardów jakości i bezpieczeństwa opieki” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Spotkanie szkoleniowo-konferencyjne odbędzie się w dniu: 07 września 2018 r., godz. 09:00-15:00 w Szczecinie. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w zał. nr 1 do SIWZ – Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

27.07.2018 | 09:30


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Usługi gastronomiczne

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się