Zakup biletów miesięcznych dla uczniów dojeżdżających z terenu gminy Bojanów do szkół podstawowych, gimnazjów i przedszkoli w roku szkolnym 2018/2019

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest „Zakup biletów miesięcznych dla uczniów dojeżdżających z terenu gminy Bojanów do szkół podstawowych, gimnazjów i przedszkoli w roku szkolnym 2018/2019” w okresie od 03.09.2018 r. do 21.06.2019 r. z miejscowości:

Burdze – 17 dzieci do PSP w Przyszowie-Zapuściu
Burdze –1 dziecko do Gimnazjum Nr 2 w Stanach
Burdze – 2 do Przedszkola Przyszów-Zapuście
Ruda – 46 dzieci do PSP Przyszów-Zapuście
Ruda – 5 dzieci do Przedszkola Przyszów -Zapuście
Ruda – 2 dzieci do Gimnazjum Nr 2 w Stanach
Przyszów Kliny- 10 dzieci do PSP Przyszów-Zapuście
Przyszów Kliny -2 dzieci do Przedszkola w Przyszowie-Zapuściu
Przyszów Staw-2 dzieci do Gimnazjum Nr 2 w Stanach
Przyszów Staw – 12 dzieci do PSP Przyszów Zapuście
Przyszów Staw – 2 dzieci do Przedszkola Przyszów-Zapuście
Przyszów Zapuście- 14 dzieci do Gimnazjum Nr 2 w Stanach
Krochowa – 5 dzieci do PSP Stany i 1 dziecko do PG nr 2
Kołodzieje – 4 dzieci do PSP Stany
Występ – 4 dzieci do PSP Stany
Maziarnia- 4 dzieci do Gimnazjum Nr 2 Stany i 32 dzieci do PSP Stany
Kozły - 8 dzieci do PSP Stany i 1 dzieci do Gimnazjum Nr 2 w Stanach
Załęże –15 dzieci do PSP Stany
Cisów Las – 21 dzieci do PSP Gwoździec
Gwoździec -3 dzieci do PG 1 w Bojanowie
Cisów Las -1 dziecko do PG Nr 1 w Bojanowie i 3 dzieci do PSP Nr 1 w Bojanowie
Pietropole- 24 dzieci do PSP Nr 1 w Bojanowie i 4 dzieci do PG Nr 1 w Bojanowie
Bojanów za Rzeką – 8 dzieci do PG Nr 1 w Bojanowie i 48 dzieci do PSP Nr 1 Bojanów
Laski -22 dzieci do PSP nr 1 w Bojanowie i 4 dzieci do PG Nr 1 w Bojanowie
Korabina- 30 dzieci do PSP Nr 1 w Bojanowie i 3 dzieci do PG Nr 1 w Bojanowie

Gwoździec - 1, Laski - 5, Korabina -10 dzieci, Pietropole – 3 dzieci, Bojanów - 7 dzieci – razem 26 dzieci do Przedszkola Bojanów za Rzeką

w oparciu o bilety miesięczne

a) Szacunkowa liczba dzieci objętych dowożeniem na dzień 1 września 2018 r. – 385 dzieci .

b) Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany ilości dzieci, dla których będą zakupione bilety w miesięcznych okresach rozliczeniowych

2.2. HARMONOGRAM DOWOZÓW UCZNIÓW DO SZKÓŁ (przypuszczalne godziny dojazdów/odjazdów)

Codziennie (w dni nauki i zajęć w przedszkolu) dowożenie dzieci i uczniów do szkół na trasach:
7 .10 Burdze – Staw - Przyszów Zapuście- Stany
7.10 Ruda – Kliny-Przyszow Zapuście – Stany
8 .10 Burdze –Ruda –Kliny-Staw Przyszów Zapuście
8.30 Cisów Las -Gwoździec
7.30 Występ–Kołodzieje –Maziarnia - Kozły- Stany – Załęże pod las i Laski (uczniowie ze szkoły podstawowej)
7.30 Maziarnia –Kołodzieje –Kozły –Stany- Załęże pod las i Laski (uczniowie z gimnazjum)
7.25 Cisów Las- Gwoździec
7.35 Gwoździec -Cisów Las – Korabina –Bojanów
7.35 Bojanów za Rzeką – Bojanów
7.15 Pietropole - Bojanów
7.20 Laski – Korabina – Bojanów
8.10 Laski –Korabina –Bojanów- Bojanów za Rzeką
8.30 Bojanów-Bojanów za Rzeką –Bojanów
Codziennie( w dni nauki i zajęć w przedszkolu) na trasach:
12.40 Gwoździec – Cisów Las (2 razy w tygodniu)
12.35 Bojanów-Laski- Korabina- Bojanów za Rzeką ( 2 razy w tygodniu)
12.45 Przyszów Zapuście-Przyszów Staw- Przyszów Kliny-Przyszów Ruda –Przyszów Burdze
12.45 Stany- Krochowa -Kozły –Kołodzieje- Maziarnia
13.30 Bojanów-Laski—Korabina – (3 razy w tygodniu)
13.30 Bojanów-Korabina –Gwoździec
13 .50 Gwoździec –Cisów Las
13.40 Bojanów-Bojanów za Rzeką - Pietropole
13.55 Bojanów za Rzeką – Bojanów
13.40 Stany- Krochowa – Załęże – Kozły –Kołodzieje –Maziarnia
13.40 Stany – Załęże- Kozły – Maziarnia – Kołodzieje -Występ
13.40 Stany- Przyszów Zapuście- Ruda- Burdze
14.25 Bojanów-Bojanów za Rzeką –Pietropole
14 25 Bojanów-Laski –Korabina- Gwoździec
14.40 Gwoździec-Cisów Las
14.25 Stany- Przyszów Zapuście- Przyszów Ruda-Przyszów Burdze
14.25 Stany- Załęże- Kozły- Kołodzieje –Maziarnia
15.15 Bojanów – Bojanów za Rzeką- Pietropole, - Laski-Korabina-Cisów Las-Gwoździec)- wszystkie przystanki (odwóz uczniów po zajęciach dodatkowych)
Przejazdy 1 razy w tygodniu na trasie:
Stany–Załęże-Kozły-Kołodzieje-Maziarnia-Przyszów-Przyszów Staw –Ruda-Burdze
( godz. 15.10) –wszystkie przystanki (odwóz uczniów po zajęciach dodatkowych)
Przejazdy 4 razy w roku wszystkie przystanki – odwóz dzieci z imprez szkolnych

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

26.07.2018 | 10:00


» Lokalizacja

ul. Parkowa 5
Bojanów 37-433
Województwo: podkarpackie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Inne

» Dane nabywcy

Gmina Bojanów
ul. Parkowa 5
Bojanów 37-433
Województwo: podkarpackie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się