Wymiana naczynia wzbiorczego Reflexomat z dostosowaniem do parametrów sieci c.o.

» Opis zapytania

Przedmiotem postępowania jest wymiana naczynia wzbiorczego Reflexomat z dopasowaniem do parametrów sieci c.o.
Lokalizacja: Baza PMT, ul. Żukowicka 1, 67-200 Głogów.

Zakres usługi:
- demontaż istniejącego naczynia wzbiorczego Reflex Mat 1000,
- dobór i montaż nowego naczynia wzbiorczego odpowiadającego parametrom sieci c.o.

Materiał zapewnia Wykonawca.

Przed złożeniem oferty należy dokonać wizji lokalnej - wymóg bezwzględny (Wykonawcy, którzy nie wezmą udziału w wizji lokalnej będą wykluczeni z dalszych etapów postępowania).
Termin wizji lokalnej: 20.07.2018r. godz. 9.00

Warunki płatności: przelew 60 dni od daty wystawienia faktury VAT.
Odbiorca reguluje swoje zobowiązania w mechanizmie podzielonej płatności.

Osoby do kontaktu w sprawach technicznych oraz wizji lokalnej:
- Pan Ryszard Franczyk, kom. 601748932.

W formularzu ofertowym należy określić:
- koszt wykonania usługi [zł netto]
- termin realizacji [dni robocze liczone od daty otrzymania zamówienia]
- gwarancja [m-ce]

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

27.07.2018 | 12:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Inne
  • Pozostałe prace budowlano-remontowe

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się