,,Zakup imiennych biletów miesięcznych na dowóz uczniów na trasach do i ze szkół i przedszkoli na terenie Gminy Grabowo, w roku szkolnym 2018/2019"

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest dostawa miesięcznych biletów imiennych w roku szkolnym 2018/2019 na dowóz i odwóz uczniów do i ze szkół i oddziałów przedszkolnych (zwanych w dalszej części SIWZ dla uproszczenia przedszkolami) na terenie Gminy Grabowo. Dowóz / odwóz uczniów będzie wykonywany w ramach komunikacji regularnej (ogólnodostępnej) według rozkładu jazdy ustalonego przez Wykonawcę. Rozkłady jazdy muszą przewidywać dowóz uczniów do szkół przed rozpoczęciem pierwszej godziny lekcyjnej (godz. 8.00) z miejscowości wskazanych w załączniku nr 9 do SIWZ oraz odwóz uczniów po zakończeniu zajęć lekcyjnych do tychże miejscowości. Należy przewidzieć dwa odwozy: po 5 godzinie lekcyjnej ( godz. 12.30) i po 7 godzinie lekcyjnej (godz. 14.30). Bilety miesięczne będą wystawione od pierwszego do ostatniego dnia miesiąca. Bilety miesięczne wykorzystywane będą w dni nauki szkolnej, czyli w dniach kiedy w szkole odbywają się zajęcia edukacyjne, wychowawcze, opiekuńcze lub uroczystości szkolne. W ramach ceny biletu, przewoźnik nieodpłatnie zapewnia opiekę, rozumianą jako zapewnienie warunków bezpieczeństwa i higieny w trakcie wsiadania, wysiadania i przejazdu uczniów, przy czym wyklucza się sprawowanie opieki w trakcie przejazdu przez kierowcę.


Złóż ofertę


» Termin składania ofert

23.07.2018 | 10:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Inne

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się