Przebudowa przegród w zbiorniku oczyszczalni ścieków w miejscowości Wąpielsk

» Opis zapytania

Przedmiotem projektu jest poprawienie funkcjonowania oczyszczalni biologicznej ścieków w miejscowości Wąpielsk poprzez wydłużenie czasu przepływu ścieków przez istniejący staw co wpłynie na poprawienie skuteczności oczyszczania. W tym celu projektuje się wydzielenie czterech części stawu poprzez zabicie trzech ścianek z grodzic winylowych i wymuszenie przepływu. Zamontowanie ścianek wpłynie na wykorzystanie skuteczności oczyszczania ścieków na całkowitej objętości stawu biologicznego o pojemności 10.000,00m3 Projektuje się zastosowanie grodzic typu GW-610/9. O wysokości 7,5m, o parametrach: Szerokość przekroju 606 mm Wysokość przekroju 230 mm Grubość ścianki 9 mm Wskaźnik przekroju 1076,8 cm3/m Moment bezwładności 12766 cm4/m Dopuszczalny moment 23,7 kNm/m Maksymalny dopuszczalny moment 47,4 kNm/m Projektowane grodzice należy zamontować w stawie poprzez zastosowanie specjalistycznego sprzętu pływającego na którym będzie zamocowany młot wibracyjny i powinien być wykonywany przez wykwalifikowany personel, wyspecjalizowanych firm branży budownictwa wodno-lądowego, zgodnie z projektem i Instrukcją Montażową Producenta. Ścianki szczelne należy wykonywać wg kolejności zgodnie z zaznaczoną lokalizacją na planie zagospodarowania terenu załączonym do projekt. Na umocnionej betonowej skarpie należy wykonać ściankę poprzez montaż grodzic w dwuteowniku przymocowanym trwale do betonu. Projektowaną metodą instalacji jest metoda, w której grodzice są mechanicznie wciskane w grunt przy użyciu młotów wibracyjnych, zamontowanych na tratwie pływającej wzdłuż uprzednio zainstalowanych wzorników. W celu pełnej ochrony grodzic przed uszkodzeniem używany jest lekki sprzęt o niewielkiej energii uderzeń., głębokości zagłębienia grodzic w gruncie to 5,0 m pod powierzchnią wody. Część robocza w wodzie stawu biologicznego to 2,0m oraz 0,5m nad powierzchnią lustra wody. Projektuje się grodzic typu GW-610/9 o długości 7,5m. Wbijanie grodzic należy wykonać przy zastosowaniu specjalnych prowadnic zwanymi mandrelami. Najlepiej sprawdzają się mandrele boczne lub czołowe. Można użyć także mandreli wielokrotnych, które pozwalają montować kilka grodzic jednocześnie. Jest to element stalowy o kształcie odzwierciedlającym wbijaną grodzicę winylową. Długość mandreli musi odpowiadać długości wbijanych elementów z tworzyw PVC. Po zamontowaniu w gruncie grodzic należy je spiąć dwustronnie przez zastosowanie oczepów dębowych. Szczegółowy zakres zadania zawierają projekt budowlany, przedmiar oraz szczegółowe specyfikacje techniczne.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

06.08.2018 | 10:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Inne
  • Pozostałe prace budowlano-remontowe

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się