Zakup godzin inżynierskich dla sieci OST 112

» Opis zapytania

Nazwa: Zakup godzin inżynierskich dla sieci OST 112
Opis: 392 godziny pracy inżyniera x wartość brutto stawki za 1 godzinę pracy = Wartość brutto przedmiotu Umowy

W załączeniu:
- zapytanie ofertowe
- projekt umowy z zawartym szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia
Ilość: 392 [godz.]

Wymagania dodatkowe:
Termin dostawy (Realizacja umowy od daty zawarcia umowy do dnia 20.12.2018 r., proszę potwierdzić)
Koszt dostawy (Po stronie dostawcy, proszę potwierdzić)
Warunki płatności (przelew 30 dni od daty otrzymania faktury, proszę potwierdzić)

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

18.07.2018 | 16:30


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Inne

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się