Dostawa obłożeń, fartuchów i serwet operacyjnych

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest dostawa obłożeń, fartuchów i serwet operacyjnych (23/2018) zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

1. Opakowanie jednostkowe handlowe (zbiorcze) przedmiotu zamówienia musi zawierać
(w języku polskim):
- nazwę wyrobu,
- ilość w opakowaniu,
- nazwę producenta i /lub dostawcy,
- serię,
- datę przydatności,
- znak CE.
2. Oferowany przedmiot zamówienia musi posiadać:
- Deklaracje zgodności CE i/lub certyfikaty CE i świadectwa dopuszczenia do obrotu zgodne z ustawą z dnia 20.05.2010 r. o wyrobach medycznych – Dz. U. nr 107 z 17.06.2010 r.

W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy, odpowiadają wymaganiom określonym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia do oferty należy dołączyć katalogi/karty techniczne lub inne dokumenty potwierdzające spełnienie wymagań oferowanych produktów zaznaczając na dokumencie nr poz. z załącznika nr 3.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia asortyment i szacunkowe ilości oraz wymagane parametry i warunki graniczne opisano w załączniku nr 3 do SIWZ – formularz asortymentowo-cenowy.
Określone w załączniku nr 3 do SIWZ ilości są wielkością szacunkową, nie są wiążące dla Zamawiającego. Szacunkowe ilości mogą ulec zmianie i mogą zostać zredukowane do faktycznych potrzeb szpitala, są one wartościami maksymalnymi zamówienia.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

23.07.2018 | 09:30


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Odzież i obuwie robocze i ochronne

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się