"Redukcja liczebności ssaków drapieżnych na terenie Ośrodka Hodowli Zwierzyny w Nadleśnictwie Pieńsk"

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest redukcja liczebności ssaków drapieżnych na terenie Ośrodka Hodowli Zwierzyny PGL LP w Nadleśnictwie Pieńsk( obwód łowiecki nr 73, w części zarządzanej przez Nadleśnictwo Pieńsk). Zamówienie realizowane jest w ramach projektu "Kompleksowy projekt ochrony gatunków i siedlisk przyrodniczych na obszarach zarządzanych przez PGL Lasy Państwowe" finansowanego ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 i środków własnych PGL LP.
Wykonawca w okresie trwania umowy dokona redukcji liczebności ssaków drapieżnych w wysokości nie przekraczającej ilości drapieżników do odstrzału, ujętej w Rocznym Planie Łowieckim na rok 2018/2019 , dla obwodu nr 73, w części zarządzanej przez Nadleśnictwo Pieńsk . Przewiduje się pozyskanie następujących gatunków: 1- lis w ilości 26 osobników, 2- jenot w ilości 4 osobników, 3-kuna w ilości 9 osobników, 4- borsuk w ilości 5 osobników, 5- norka amerykańska w ilości 2 osobników, 6- szop pracz w ilości 4 osobników.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

27.07.2018 | 09:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Usługi związane z łowiectwem

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się