Środek wiążący- wodna dyspersja polimeru estrów kwasu akrylowego

» Opis zapytania

1. Środek wiążący-wodna dyspersja polimeru estrów kwasu akrylowego – wodny roztwór żywicy akrylowej o parametrach:
- gęstość (200C) 1,04-1,08 g/cm3
- lepkość (230C) 15-35mPa . s
- zawartość substancji stałej ca. 48-52%
- pH 3,0-5,0
- Ilość: 40 000 kg

Termin realizacji sukcesywnych dostaw nie może być dłuższy niż 14 dni od daty złożenia zamówienia.
Warunki płatności: minimum 30 dni, maksimum 60 dni od daty wystawienia faktury Zamawiającemu.
Do każdej dostawy należy dołączyć świadectwo jakości/atest lub dokument potwierdzający posiadanie Systemu Zapewnienia Jakości
Wraz z ofertą Wykonawcy są zobowiązani dostarczyć na swój koszt co najmniej 100 kg oferowanego środka wiążącego w celu dokonania próby technologicznej, co pozwoli na stwierdzenie zgodności wyrobu finalnego z wymogami Zamawiającego, określenia ceny efektywnej jednostkowej środka wiążącego oraz ocenę zgodności zaoferowanego produktu z charakterystyką przedmiotu zamówienia.
Miejsce dostarczenia środka wiążącego przeznaczonego na próby: 92-103 Łódź, ul. Brzezińska 1/3

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

20.07.2018 | 10:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Chemia przemysłowa

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się