Przygotowanie i dostarczanie do szkół gminnych obiadów jednodaniowych dla dzieci zamieszkujących teren Gminy Starogard Gdański w okresie IX – XII 2018 rok

» Opis zapytania

Zamówienie polegające na przygotowaniu i dostarczaniu posiłków do szkół gminnych odbywać się będzie od poniedziałku do piątku w dni nauki szkolnej z uwzględnieniem przerw w nauce (przerwy świąteczne). Każdy posiłek to jednodaniowy obiad w postaci: * 1 raz w tygodniu drugie danie (ziemniaki /lub inny produkt zbożowy/+mięso+warzywa) + woda, * 1 raz w tygodniu drugie danie (ziemniaki /lub inny produkt zbożowy/+ryba+warzywa)+woda, * 2 razy w tygodniu zupa z wkładką + bułka, * 1 raz w tygodniu danie jarskie + woda dla dzieci zamieszkujących teren Gminy Starogard Gdański uczęszczających do następujących szkół prowadzonych przez Gminę Starogard Gdański: 1. PSP Dąbrówka, ul. Starogardzka 47, 83-212 Bobowo, 2. PSP Trzcińsk, Trzcińsk 14, 83-209 Godziszewo, 3. PSP Jabłowo, ul. Szkolna 5, 83-211 Jabłowo, 4. PSP Brzeźno Wielkie, ul. Szkolna 5, 83-115 Swarożyn, 5. PSP Sumin, Sumin 38, 83-200 Starogard Gdański, 6. ZKiW Rywałd, ul. Szkolna 4, 83-200 Starogard Gdański, 7. PSP Kokoszkowy, ul. Szkolna 24, 83-207 Kokoszkowy, 8. PSP Rokocin, ul. Parkowa 2, 83-200 Starogard Gdański, Zamawiający przygotował podstawowy wykaz produktów, zgodnie z którym Wykonawca jest obowiązany przygotowywać posiłki stosując sugerowane dania i ich gramaturę.
Gramatura posiłku, kaloryczność i wartość odżywcza winna być zgodna z normami Instytutu Żywności i Żywienia i dostarczać w odpowiedniej ilości wszystkie podstawowe składniki odżywcze ( białko, węglowodany, a także składniki mineralne i witaminy). Posiłki muszą być sporządzone zgodnie z wymogami sztuki kulinarnej i sanitarnej dla żywienia zbiorowego. Winny być wykonane ze świeżych artykułów żywnościowych, posiadających aktualne terminy ważności. Jadłospis powinien opierać się na wykorzystaniu sezonowości występowania produktów z wykorzystaniem mięsa wieprzowego, wołowego, drobiowego i filetów rybnych, wyrobów węglowodanowych i warzyw. Pod pojęciem „wkładka mięsna” i „danie mięsne” należy rozumieć porcję mięsa drobiowego (z wyłączeniem skrzydełek), wieprzowego lub wołowego (z wyłączeniem kiełbasy i parówek). Dopuszcza się modyfikacje jadłospisu wyłącznie za zgodą Zamawiającego. Dwa razy w tygodniu Wykonawca serwować będzie zupę z dodatkiem mięsa zwierzęcego w celu zwiększenia wartości energetycznej, zgodnie z zaleceniami Instytutu Żywności i Żywienia. Posiłki powinny być przygotowywane ze świeżych surowców w dniu dostarczenia posiłków do odbiorców. Posiłki podczas odbioru powinny posiadać odpowiednią temperaturę gorącego posiłku, a zatem nie mogą być letnie ani zimne. Zamawiający zastrzega sobie prawo kontroli posiłków. Do każdego obiadu, z wyłączeniem zup, dziecko musi otrzymać 330 ml wody (naturalna woda mineralna nisko lub średniozmineralizowana, woda źródlana lub woda stołowa w butelce 330 ml). Posiłki powinny być przygotowywane zgodnie z ustawą z dnia 25 sierpnia 2006 roku o bezpieczeństwie żywności i żywienia (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 149 ze zm.) i norm żywienia oraz zaleceń Instytutu Żywności i Żywienia oraz ustawą z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1261), z zachowaniem zasad systemu HACCP. Szacunkowa liczba obiadów jednodaniowych dla całego okresu trwania zamówienia wynosi 12714 obiadów.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

30.07.2018 | 08:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Akcesoria kuchenne
  • Serwis sprzętu i wyposażenia
  • Usługi cateringowe
  • Usługi gastronomiczne
  • Usługi hotelarskie
  • Przemysłowy sprzęt gastronomiczny

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się