Usługi ubezpieczenia majątkowego i odpowiedzialności cywilnej dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Bielsku-Białej

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia są usługi ubezpieczenia majątkowego i odpowiedzialności cywilnej dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Bielsku-Białej.
2. Przedmiot zamówienia obejmuje ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej, w następującym zakresie:
1) ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej zarządcy nieruchomości,
2) ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej (delikt + kontrakt),
3) ubezpieczenie od ognia i innych zdarzeń losowych,
4) ubezpieczenie od kradzieży z włamaniem i rabunku,
5) ubezpieczenie sprzętu elektronicznego „All risks”,
6) ubezpieczenie komunikacyjne samochodu.
3. Szczegółowo przedmiot zamówienia został opisany w załączniku nr 3 do siwz i umowy „Opis przedmiotu zamówienia” oraz załączniku nr 4 do siwz i umowy – „Dane do polis – wykaz budynków, sprzętu, urządzeń elektronicznych i urządzeń komputerowych”. Przedmiot zamówienia obejmuje świadczenie wszelkich usług, niezbędnych do prawidłowego zrealizowania niniejszego zamówienia w zakresie szczegółowo opisanym w załączniku nr 3 do siwz i umowy (opis przedmiotu zamówienia-szczegółowy zakres usług) oraz „Formularzu cenowym” – załącznik nr 2 do siwz i umowy.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

18.07.2018 | 12:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Inne

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się