Modernizacja systemu uzdatniania wody zabudowanego w Powierzchniowej stacji klimatyzacyjnej przy szybie R-IX Oddziału ZG „Rudna”

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest Modernizacja systemu uzdatniania wody zabudowanego w Powierzchniowej stacji klimatyzacyjnej przy szybie R-IX Oddziału ZG „Rudna”,
2. Realizacja zadania obejmuje:
2.1. Wykonanie dokumentacji technicznej projektowej (branża mechaniczna, elektryczna i automatyka, budowlana).
2.2. Wymiana rurociągu wody zasilającej wież chłodniczych z obecnie zainstalowanego stalowego na polietylenowy (ok. 170mb, DN150, PN 6bar)
2.3. Dostawa i zabudowa:
a. Zbiorników magazynowych wody z chłodni wentylatorowych. Całkowita pojemność zbiorników musi wynosić >30 m3. Zbiornik musi być dobrany w taki sposób, aby jego montaż nie wymagał prac budowlanych. Powierzchnia do zagospodarowania wynosi: 4 miejsca o powierzchni 3 x 3 x 2 metry (szerokość x głębokość x wysokość). Zbiorniki muszą być zabezpieczone przed ujemnymi temperaturami, zbiorniki muszą być połączone ze sobą. Wymagane jest zapewnienie ciągłej cyrkulacji wody pomiędzy zbiornikami z instalacją lampy UV.
b. Filtrów siatkowych (DN150, PN10, siatka 0,3-0,5mm )
c. Stacji zmiękczania o wydajności 25 m3/h.
d. Sterylizatora UV (przepływ nominalny 18,70 m3/h przy transmisji T 10= 95%, dawce 400 J/m2, urządzenie musi być system alarmowy wraz z sygnalizatorem dźwiękowym i świetlnym informującym o awarii bądź przepaleniu promiennika UV, oraz licznik godzin pracy i liczby włączeń)
e. Instalacji hydraulicznych łączących obecnie użytkowany system uzdatniania wody z nowobudowaną częścią (ciąg technologiczny wody lodowej i chłodzącej).
f. Kontenera o maksymalnych wymiarach zewnętrznych: 10x3x3 metry (szerokość x głębokość x wysokość). Kontener wyposażony w instalację elektryczną, wentylację, klimatyzację, instalację ppoż., czujnik dymu. Kontener wyposażony w drzwi umożliwiające swobodny dostęp wózkiem paletowym w celu wstawienia paleto-pojemnika o wymiarach 100 x 100 x 110 cm (szerokość x głębokość x wysokość). W części kontenera przewidzianej do składowania produktów chemicznych należy zabudować wannę wychwytową.
g. Stacji filtracji o wydajności nominalnej 40 m3/h wraz z zestawem pompowym o ciśnieniu nominalnym 6 bar.
h. Kontrolera parametrów wody w zbiornikach magazynowych. Kontroler musi mierzyć następujące parametry wody magazynowanej w zbiornikach: odczyn, przewodność, mętność, stężenia inhibitora oraz korozja chwilowa. Pomiar ww. parametrów musi odbywać się w sposób ciągły, pomiar stężenia inhibitora bez zastosowania reagentów. Kontroler musi posiadać możliwość sprawdzenia parametrów poprzez stronę internetową, bez konieczności podłączenia urządzenia do instalacji sieciowej Użytkownika. Kontroler musi być wyposażony w system wysyłający alarmy do wybranych Pracowników poprzez pocztę email oraz wiadomości tekstowe na telefon komórkowy.
i. Pomp dozujących kwas siarkowy 2szt. (230V, dozowanie do 20l/h)
j. Pompy dozującej preparat do układu wody lodowej (230V, dozowanie do 60l/h)
k. Szafy AKPiA z okablowaniem
l. Cała instalacja powinna zostać opomiarowana w celu umożliwienia przeprowadzenia audytu energetycznego potwierdzającego spełnienie warunków TCO określonych na etapie postępowania przetargowego.
2.4. Wykonanie dokumentacji technicznej powykonawczej (branża mechaniczna, elektryczna i automatyka, budowlana).
2.5. Uruchomienie zabudowanej instalacji. Regulacja parametrów pracy.
Schemat blokowy instalacji systemu uzdatniania wody wskazujący zakres prac stanowi Załącznik nr 1 do Umowy.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

20.07.2018 | 10:00


» Lokalizacja

Oddział Klimatyzacji, ul. Henryka Dąbrowskiego 50, 59-100 Polkowice


» Kategoria asortymentowa

  • Inne
  • Maszyny, urządzenia i części zamienne
  • Tworzywa sztuczne
  • Woda i ścieki

» Dane nabywcy

Oddział Klimatyzacji


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się