Usługi ochrony mienia

» Opis zapytania

Zadanie częściowe nr: Opis:
1 Temat: Usługi dozoru mienia -Lasy Państwowe Ośrodek Transportu Leśnego ul. Poznańska 10; 66 - 200 Świebodzin
Wspólny Słownik Zamówień: 85312310-5 - Usługi dozoru, 98341120-2 - Usługi portierskie, 79710000-4 - Usługi ochroniarskie
Opis: Przedmiotem zamówienia jest usługa dozoru mienia, która będzie świadczona na obiekcie Ośrodka Transportu Leśnego z siedzibą:
ul. Poznańska 10; 66 - 200 Świebodzin.
Zapotrzebowanie:
Obsada jednoosobowa - w dni robocze od poniedziałku do piątku, od godziny 15:00 do godziny 7:00, oraz soboty i niedziele i dni wolne od pracy przez 24 godziny na dobę. Planowa liczba godzin ochrony to około 6896.
Uwaga!!!
Wykonawca musi zamontować na terenie obiektu system elektronicznej kontroli dozorców (wartowników). Wykonawca dostarczy na każde żądanie Zamawiającego raporty w ww. zakresie w formie elektronicznej (np.: PDF itp.).
Zapewnienie oprogramowania oraz sprzętu (zestaw komputerowy, czytniki itp.), łącza internetowego niezbędnego do prowadzenia elektronicznej rejestracji, jest obowiązkiem Wykonawcy.
Zamawiający jest uprawniony do zmniejszenia maksymalnie o 20% ilości godzin usług ochrony mienia będących przedmiotem zamówienia. Rozliczenie usług nastąpi na podstawie cen jednostkowych zawartych w formularzu ofertowym przedłożonego przez Wykonawcę. Korekta zakresu usług wiąże się ze zmianą wynagrodzenia na niezmienionych warunkach
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert równoważnych
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
2 Temat: Usługi dozoru mienia - Placówka Terenowa w Lubsku ul. Emilii Plater 15a; 68 - 300 Lubsko
Wspólny Słownik Zamówień: 85312310-5 - Usługi dozoru, 98341120-2 - Usługi portierskie, 79710000-4 - Usługi ochroniarskie
Opis: Przedmiotem zamówienia jest usługa dozoru mienia, która będzie świadczona na obiekcie Placówki Terenowej w Lubsku z siedzibą ul. Emilii Plater 15a; 68 - 300 Lubsko.
Zapotrzebowanie:
Obsada jednoosobowa - w dni robocze od poniedziałku do piątku od godziny 15:00 do godziny 7:00, oraz soboty i niedziele i dni wolne od pracy przez 24 godziny na dobę. Planowa liczba godzin ochrony to około 6896.
Uwaga!!!
Wykonawca musi zamontować na terenie obiektu system elektronicznej kontroli obchodów dozorców (wartowników). Wykonawca dostarczy na każde żądanie Zamawiającego raporty w ww. zakresie w formie elektronicznej (np.: PDF itp.).
Zapewnienie oprogramowania oraz sprzętu (zestaw komputerowy, czytniki itp.), łącza internetowego niezbędnego do prowadzenia elektronicznej rejestracji, jest obowiązkiem Wykonawcy.
Zamawiający jest uprawniony do zmniejszenia maksymalnie o 20% ilości godzin usług ochrony mienia będących przedmiotem zamówienia. Rozliczenie usług nastąpi na podstawie cen jednostkowych zawartych w formularzu ofertowym przedłożonego przez Wykonawcę. Korekta zakresu usług wiąże się ze zmianą wynagrodzenia na niezmienionych warunkach
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert równoważnych
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
3 Temat: Usługi dozoru mienia - Zakład Drzewny Klenica, 66 - 130 Bojadła
ul. Bolesława Chrobrego 76.
Wspólny Słownik Zamówień: 85312310-5 - Usługi dozoru, 98341120-2 - Usługi portierskie, 79710000-4 - Usługi ochroniarskie
Opis: Przedmiotem zamówienia jest usługa dozoru mienia, która będzie świadczona na obiekcie Zakładu Drzewnego z siedzibą: ul. Bolesława Chrobrego 76 w Klenicy, 66 - 130 Bojadła.
Zapotrzebowanie:
Obsada jednoosobowa – od godziny 6:00 do godziny 22:00 przez 7 dni w tygodniu.
Obsada dwuosobowa od godziny 22:00 do godziny 6:00 przez 7 dni w tygodniu. Planowa liczba godzin ochrony na obiekcie to ok. 11808.
Dozorcy pełniący służbę we wszystkie dni muszą posiadać uprawnienia do obsługi kotłów wodnych do 100oC wraz z urządzeniami pomocniczymi na paliwa stałe (świadectwo kwalifikacyjne "E"):
a) w godzinach od 22:00 oraz dni wolne od pracy przez 24 godziny dozorca musi palić w kotłowni zakładowej - w budynku kotłowni,
b) okresie sezonu grzewczego od 1 listopada do 15 kwietnia przez 24 godziny na dobę dozorca musi palić w kotłowni umiejscowionej w budynku administracyjnym.
Uwaga!!
Wykonawca musi zamontować na terenie obiektów system elektronicznej kontroli obchodów dozorców (wartowników) oraz system elektronicznej ewidencji wjazdów, wyjazdów pojazdów oraz wejść i wyjść osób poruszających się na terenie obiektu. Wykonawca dostarczy na każde żądanie Zamawiającego raporty w ww. zakresie w formie elektronicznej (np.: PDF doc, docx, rtf, xps, odt. lub w innym z wymienionym z formatów określonych w Rozporządzeniu Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych. (Dz. U. z 2017 r. poz. 2247).
Zapewnienie oprogramowania oraz sprzętu (zestaw komputerowy, czytniki itp.), łącza internetowego niezbędnego do prowadzenia elektronicznej rejestracji, jest obowiązkiem Wykonawcy.
Zamawiający jest uprawniony do zmniejszenia maksymalnie o 20% ilości godzin usług ochrony mienia będących przedmiotem zamówienia i umowy. Rozliczenie usług nastąpi na podstawie cen jednostkowych zawartych w formularzu ofertowym przedłożonego przez Wykonawcę. Korekta zakresu usług wiąże się ze zmianą wynagrodzenia na niezmienionych warunkach
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert równoważnych
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

16.07.2018 | 10:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Inne
  • Ochrona

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

Bądź na bieżąco z zapytaniami ze swojej branży
 

Zapytania ofertowe z kategorii Inne z ostatnich 10 dni.