Dostawa rękawic skórzanych roboczych RWZS- 7 dla TAURON Wydobycie SA

» Opis zapytania

Rękawice ochronne pięciopalcowe skórzano-tkaninowe model RWZS 7
• przeznaczone do stosowania w atmosferze zagrożonej wybuchem,
• rękawice pięciopalcowe z anatomicznym układem kciuka, wykonane z drelichu
i lakierowanej skóry bydlęcej licowej, z mankietem z pojedynczej warstwy drelichu, na podszewce co najmniej w części dłoniowej,
• wzmocnione tą samą skórą licową po stronie grzbietowej, na linii kości śródręcza i w czubkach palców,
• w części dłoniowej wykonane z jednego elementu skóry, bez przeszyć (z wyjątkiem doszywanych palców 2 i 3),
• z wszytą po stronie grzbietowej, powyżej nadgarstka taśmą gumową,
• właściwości ochronne rękawic, zbadane zgodnie z metodami badań opisanymi
w normie PN-EN 388, muszą odpowiadać poziomom jakości co najmniej 4 2 3 3,
• zręczność palców rękawic, zgodnie z normą PN-EN 420+A1 na poziomie jakości min. kl. 4, właściwości antyelektrostatyczne rękawic muszą spełniać wymagania i być zbadane zgodnie z normą PN-EN 16350.Dokumenty
a) Oferowany przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy, pochodzący z produkcji z roku 2018,2019.
b) Każdy egzemplarz wyrobu musi być oznakowany zgodnie z obowiązującymi przepisami i wymaganiami normy. Oznakowanie musi umożliwiać identyfikację wyrobu i producenta i być trwałe w całym cyklu użytkowania wyrobu.
c) Deklaracja zgodności WE wystawiona przez producenta danego wyrobu lub jego upoważnionego przedstawiciela.
d) Certyfikat/certyfikaty oceny typu WE lub świadectwo/świadectwa badania typu WE wraz ze sprawozdaniem z oceny/badania typu WE ( certyfikat musi potwierdzać spełnienie wskazanych w wymaganiach norm oraz cech obuwia), wydany/wydane przez jednostkę notyfikowaną.
e) Ocena z badań stwierdzająca możliwość stosowania wyrobu w środowisku pracy górniczej, wydana przez właściwą jednostkę akredytowaną lub notyfikowaną
w zakresie badań elektrostatycznych o ile powyższe nie wynika z certyfikatu oceny WE.
f) Instrukcja użytkowania wyrobu sporządzona zgodnie z postanowieniami § 9 Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla środków ochrony indywidualnej (Dz. U. 2005, Nr 259, poz. 2173) zakresie dotyczącym w/w wyrobu.
Transport dostawcy
termin realizacji 10 dni
transport dostawcy

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

06.07.2018 | 09:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Sprzęt p. poż.

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się