Dostawa rękawic nitrylowych GLOPER 3203,3204 dla TAURON Wydobycie SA

» Opis zapytania

Rękawice pięciopalcowe, powlekane nitrylem w całej części dłoniowej
i grzbietowej, ze sztywnym mankietem, antyelektrostatyczne, model: GLOPER 3203 i 3204
chroniące przed zagrożeniami mechanicznymi kategorii II, przeznaczone do ochrony rąk podczas pracy pod ziemią i na powierzchni kopalni, w atmosferze zagrożonej wybuchem;
• wykonane z tkaniny powlekanej nitrylem w całej części dłoniowej i grzbietowej, zakończone sztywnym mankietem (o długości 6-8 cm, z bocznym rozcięciem ułatwiające zakładanie i zdejmowanie rękawic, wykończony obszyciem), posiadające anatomiczny układ kciuka, zapewniające pewny uchwyt, przeznaczone do przenoszenia mokrych, gładkich i śliskich przedmiotów;
• rękawice muszą spełniać wymagania obowiązujących norm: PN-EN 388, PN-EN 420+A1;
• właściwości ochronne rękawic, zbadane zgodnie z metodami badań opisanymi
w normie PN-EN 388 muszą odpowiadać poziomom skuteczności co najmniej
4 2 2 1,
• właściwości antyelektrostatyczne rękawic muszą być zbadane zgodnie z metodami badań opisanymi w normie PN-EN 16350;
• każdy egzemplarz wyrobu musi być oznakowany zgodnie z obowiązującymi przepisami i wymaganiami norm PN-EN 420+A1 i PN-EN 388, oznakowanie musi umożliwiać identyfikację wyrobu i producenta i być trwałe w całym cyklu użytkowania wyrobu.
Szczegółowy opis – dokumenty – takie same dla rękawic skórzanych i nitrylowych

a) Oferowany przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy, pochodzący z produkcji z roku 2018,2019.
b) Każdy egzemplarz wyrobu musi być oznakowany zgodnie z obowiązującymi przepisami i wymaganiami normy. Oznakowanie musi umożliwiać identyfikację wyrobu i producenta i być trwałe w całym cyklu użytkowania wyrobu.
c) Deklaracja zgodności WE wystawiona przez producenta danego wyrobu lub jego upoważnionego przedstawiciela.
d) Certyfikat/certyfikaty oceny typu WE lub świadectwo/świadectwa badania typu WE wraz ze sprawozdaniem z oceny/badania typu WE ( certyfikat musi potwierdzać spełnienie wskazanych w wymaganiach norm oraz cech obuwia), wydany/wydane przez jednostkę notyfikowaną.
e) Ocena z badań stwierdzająca możliwość stosowania wyrobu w środowisku pracy górniczej, wydana przez właściwą jednostkę akredytowaną lub notyfikowaną
w zakresie badań elektrostatycznych o ile powyższe nie wynika z certyfikatu oceny WE.
f) Instrukcja użytkowania wyrobu sporządzona zgodnie z postanowieniami § 9 Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla środków ochrony indywidualnej (Dz. U. 2005, Nr 259, poz. 2173) zakresie dotyczącym w/w wyrobu.
Dostawa do ZG Sobieski,Janina i Brzeszcze
transport dostawcy
termin realizacji 10 dni
termin płatności 60 dni

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

06.07.2018 | 09:30


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Sprzęt p. poż.

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się