Przeprowadzenie procesu projektowo-konsultacyjnego metodą warsztatów charrette i przygotowanie kompleksowego opracowania pn. "Koncepcja przekształceń rejonu ulicy Bakalarskiej”

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie procesu projektowo-konsultacyjnego metodą warsztatów charrette i przygotowanie kompleksowego opracowania pn. "Koncepcja przekształceń rejonu ulicy Bakalarskiej”.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty został we Wzorze umowy, który stanowi Załącznik nr 6 do SIWZ.

3. Zamawiający informuje, iż kwota, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie całości zamówienia wynosi 220 000,00 zł brutto.


Złóż ofertę


» Termin składania ofert

18.07.2018 | 10:30


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Inne
  • Usługi projektowe

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się