Zakup nowego średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla OSP Wyszyny Kościelne

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest zakup nowego średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla OSP Wyszyny Kościelne zgodnie z załącznikiem nr 2 do SIWZ – wymagania techniczne. Przedmiot zamówienia winien spełniać następujące wymagania: a) odpowiadać wszystkim cechom określonym w SIWZ; b) być fabrycznie nowy i zgodny z obowiązującymi normami; c) posiadać komplet dokumentacji technicznej – eksploatacyjnej;

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

12.07.2018 | 10:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Sprzęt ochronny i BHP
  • Sprzęt p. poż.
  • Sprzęt ratowniczy

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się