Dostawa sprzętu asekuracyjnego do pracy na wysokości Capital Safety

» Opis zapytania

Dostawa sprzętu asekuracyjnego do pracy na wysokości Capital Safety na potrzeby KGHM:

- Szelki Delta SALA 1112918 U -12 szt.
- Szelki Delta SALA 1112920 XL - 4 szt.
- Urządzenie Sala NANO LOK 3101264 – 6 szt.
- Urządzenie Sala NANO LOK XL 3101614 – 4 szt.
-Taśma SALA KM 419 – 12 szt.
- Amortyzator SALA EZ STOP 1245552 - 20szt.
-Karabińczyk SALA KJ 5105S – 24 szt.
-Urządzenie NANO LOCK SALA 3101262 – 6 szt.
-Dostawa-Linka bezpieczeństwa do ustalania pozycji w podparciu 14-40cm DBI-SALA 1201054 - 2 szt.

Wymagana dokumentacja:
1. Zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub odpis z KRS.
2. Atesty.
3. Deklaracja zgodności od producenta.

Dostawy w miejsce wskazane w zamówieniu na koszt i ryzyko Dostawcy, 14 dni.

Zamówienie jednorazowe.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

04.07.2018 | 07:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Sprzęt ochronny i BHP
  • Sprzęt ratowniczy
  • Sport

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się