WYKONANIE PRZEGĄDU ROCZNEGO – SERWISOWEGO ZESTAWÓW RATOWNICTWA TECHNICZNEGO HOLMATRO, LUKAS, KOMBINEZONÓW GAZOSZCZELNYCH ORAZ SPRĘŻARKI DO ŁADOWANIA BUTLI POWIETRZYNYCH Z SILNIKIEM ELEKTRYCZNYM

» Opis zapytania

Zamówienie podzielone jest na sześć części (pakietów)
Pakiet 1. Ubranie gazoszczelne Drager szt. 8,
Pakiet 2. Ubranie gazoszczelne Trelchem szt. 6,
Pakiet 3. Ubranie gazoszczelne VAUTEX ELITE MSA szt. 4,
Sprężarka do ładowania butli napęd elektryczny MSA szt. 2,
Pakiet 4. Zestaw ratownictwa technicznego Holmatro szt. 4,
Poduszki podnoszące szt. 60,
Aparaty powietrzne Sabre Centurion szt. 3,
Pakiet 5. Zestaw ratownictwa technicznego Lukas szt. 1,
Pakiet 6. Sprężarka MCH 13/16/ET Coltri do ładowania butli napęd elektryczny szt. 6.

Pakiet 1. Ubranie gazoszczelne Drager:

Wymagania oraz zakres czynności serwisowych polegających na:
a) sprawdzeniu szczelności ubrania;
b) konserwacji i przeglądzie zamka;
c) sprawdzeniu połączeń rękawic i butów z ubraniem;
d) konserwacji szyby ubrania;
e) przeglądzie zaworów upustowych ubrania;
f) wykonanie przeglądu kombinezonów gazoszczelnych zgodnie z procesem
technologicznym producenta,
g) zakład serwisowy powinien potwierdzić dopuszczenie sprzętu do użytkowania na okres minimum 6 miesięcy od daty przeprowadzenia przeglądu,
h) wykonanie przeglądu powinno być potwierdzone wpisem Wykonawcy
w książce urządzenia oraz oddzielnym protokółem wykonania usługi podpisanym przez użytkownika i dostarczonym wraz z fakturą do Zamawiającego,
i) usługa serwisowa powinna być wykonana bezpośrednio u użytkownika lub
w zakładzie serwisowym (transportem Wykonawcy).

Pakiet 2. Ubranie gazoszczelne Trelchem:

Wymagania oraz zakres czynności serwisowych polegających na:
a) sprawdzeniu szczelności ubrania;
b) konserwacji i przeglądzie zamka;
c) sprawdzeniu połączeń rękawic i butów z ubraniem;
d) konserwacji szyby ubrania;
e) przeglądzie zaworów upustowych ubrania;
f) wykonanie przeglądu rocznego kombinezonów gazoszczelnych zgodnie
z procesem technologicznym producenta,
g) zakład serwisowy powinien potwierdzić dopuszczenie sprzętu do użytkowania na okres minimum 6 miesięcy od daty przeprowadzenia przeglądu,
h) wykonanie przeglądu powinno być potwierdzone wpisem Wykonawcy
w książce urządzenia oraz oddzielnym protokółem wykonania usługi podpisanym przez użytkownika i dostarczonym wraz z fakturą do Zamawiającego,
i) usługa serwisowa powinna być wykonana bezpośrednio u użytkownika lub
w zakładzie serwisowym (transportem Wykonawcy).

Pakiet 3. Ubranie gazoszczelne VAUTEX ELITE MSA
Sprężarka do ładowania butli napęd elektryczny MSA

Wymagania oraz zakres czynności serwisowych polegających na:
a) sprawdzeniu szczelności ubrania;
b) konserwacji i przeglądzie zamka;
c) sprawdzeniu połączeń rękawic i butów z ubraniem;
d) konserwacji szyby ubrania;
e) przeglądzie zaworów upustowych ubrania;
f) wykonanie przeglądu rocznego kombinezonów gazoszczelnych zgodnie
z procesem technologicznym producenta,
g) zakład serwisowy powinien potwierdzić dopuszczenie sprzętu do użytkowania na okres minimum 6 miesięcy od daty przeprowadzenia przeglądu,
h) zakład serwisowy powinien posiadać stosowne uprawnienia nadane przez producenta sprężarek do ładowania butli powietrznych do ich obsługi
i naprawy,
i) wymianie filtra oczyszczania powietrza;
j) wymianie filtra wstępnego powietrza;
k) wymianie oleju;
l) sprawdzeniu czystości powietrza zgodnie z normą PN-EN 12021.
m) wykonanie przeglądu powinno być potwierdzone wpisem Wykonawcy
w książce urządzenia oraz oddzielnym protokółem wykonania usługi podpisanym przez użytkownika i dostarczonym wraz z fakturą do Zamawiającego,
n) usługa serwisowa powinna być wykonana bezpośrednio u użytkownika lub
w zakładzie serwisowym (transportem Wykonawcy).

Pakiet 4. Zestaw ratownictwa technicznego Holmatro z poduszkami podnoszącymi Aparat powietrzny Sabre Centurion

Wymagania oraz zakres czynności serwisowych polegających na:
a) wymianie filtrów powietrza;
b) wymianie świec zapłonowych;
c) sprawdzeniu szczelności zwijadeł;
d) sprawdzeniu szczelności przyłączy kości zwijadeł;
e) sprawdzeniu szczelności króćca zaworu;
f) sprawdzeniu szczelności kości przyłącza;
g) sprawdzeniu szczelności szybkozłącza pompy;
h) sprawdzeniu szczelności szybko złączy narzędzi;
i) sprawdzeniu szczelności zaworu bezpieczeństwa;
j) sprawdzeniu ciśnienia maksymalnego;
k) sprawdzeniu sił narzędzi;
l) wymianie oleju hydraulicznego.
m) usługa serwisowa powinna być wykonana bezpośrednio u użytkownika lub
w zakładzie serwisowym (transportem Wykonawcy).
n) wykonanie przeglądu rocznego zestawu narzędzi hydraulicznych HOLMATRO
+ poduszek podnoszących zgodnie z procesem technologicznym producenta,
o) zakład serwisowy powinien posiadać stosowne uprawnienia nadane przez producenta zestawów hydraulicznych Holmatro do ich obsługi i naprawy,
p) zakład serwisowy powinien potwierdzić dopuszczenie sprzętu do użytkowania
w ciągu 12 miesięcy od daty przeprowadzenia przeglądu,
q) wykonanie przeglądu rocznego aparatów powietrznych Sabre Centurion ww. użytkowników zgodnie z procesem technologicznym producenta,
r) zakład serwisowy powinien posiadać stosowne uprawnienia nadane przez producenta aparatów powietrznych Sabre Centurion (Scot) do ich obsługi
i naprawy,
s) zakład serwisowy powinien potwierdzić dopuszczenie sprzętu do użytkowania
w ciągu 12 miesięcy od daty przeprowadzenia przeglądu,
t) wykonanie przeglądów zestawów ratownictwa Holmatro jak i aparatów powietrznych Sabre Centurion powinno być potwierdzone wpisem Wykonawcy
w książce urządzenia oraz oddzielnym protokóle wykonania usługi podpisanym przez użytkownika i dostarczonym wraz z fakturą Zamawiającemu.
u) usługa serwisowa powinna być wykonana bezpośrednio u użytkownika lub
w zakładzie serwisowym (transportem Wykonawcy).

Pakiet 5. Zestaw ratownictwa technicznego Lukas:

Wymagania oraz zakres czynności serwisowych polegających na:
a) wymianie świecy zapłonowej;
b) wymianie oleju hydraulicznego;
c) wymianie filtra powietrza;
d) sprawdzeniu szczelności narzędzi, węży i pompy.
e) wykonanie przeglądu rocznego zestawu narzędzi hydraulicznych Lukas zgodnie
z procesem technologicznym producenta,
f) zakład serwisowy powinien posiadać stosowne uprawnienia nadane przez producenta zestawów hydraulicznych Lukas do ich obsługi i naprawy,
g) zakład serwisowy powinien potwierdzić dopuszczenie sprzętu do użytkowania
w ciągu 12 miesięcy od daty przeprowadzenia przeglądu,
h) wykonanie przeglądu powinno być potwierdzone wpisem Wykonawcy
w książce urządzenia oraz oddzielnym protokóle wykonania usługi podpisanym przez użytkownika i dostarczonym wraz z fakturą Zamawiającemu.
i) usługa serwisowa powinna być wykonana bezpośrednio u użytkownika lub
w zakładzie serwisowym (transportem Wykonawcy).

Pakiet 6. Sprężarka MCH 13/16/ET Coltri do ładowania butli napęd elektryczny:

Wymagania oraz zakres czynności serwisowych:
a) kontrola wizualna,
b) kontrola zaworów bezpieczeństwa,
c) kontrola manometrów,
d) kontrola szczelności układu,
e) wymianie filtra oczyszczania powietrza;
f) wymianie filtra wstępnego powietrza;
g) wymianie oleju;
h) sprawdzeniu czystości powietrza zgodnie z normą PN-EN 12021.
i) wykonanie przeglądu powinno być potwierdzone wpisem Wykonawcy
w książce urządzenia oraz oddzielnym protokółem wykonania usługi podpisanym przez użytkownika i dostarczonym wraz z fakturą do Zamawiającego,
k) usługa serwisowa powinna być wykonana bezpośrednio u użytkownika lub
w zakładzie serwisowym (transportem Wykonawcy).

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

16.07.2018 | 09:30


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Sprzęt ochronny i BHP

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się