Usługa dostarczania i podawania posiłków na miejscu w szkole dla uczniów uczęszczających do Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi im. Leonida Teligi w Pyrzycach

» Opis zapytania

Przedmiotem przetargu jest usługa dostarczania i podawania posiłków na miejscu w szkole dla uczniów uczęszczających do Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi im. Leonida Teligi w Pyrzycach w okresie od 04.09.2018 r. do 19.06.2019 r. z wyłączeniem dni, w których zajęcia dydaktyczne nie odbywają się. Szacunkowa liczba uczniów około 200 z czego przewiduje się dostarczanie i podawanie:1) pełnych obiadów – 80, 2) drugich dań – 70, 3) pierwszych dań – 50.Posiłki winny spełniać Normy żywieniowe zgodnie z polskimi normami żywieniowymi dla dzieci w wieku szkolnym i przedszkolnym. Wykonawca zobowiązany jest do przygotowywania posiłków o najwyższym standardzie na bazie produktów najwyższej jakości i przestrzegając zasad bezpieczeństwa zgodnie z normami HACCP.


Złóż ofertę


» Termin składania ofert

09.07.2018 | 11:30


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Usługi gastronomiczne

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się