Dostawa materiałów, narzędzi i sprzętów budowlanych do placówek oświatowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów, narzędzi i sprzętów budowlanych do placówek oświatowych w następujących projektach:
1) Centrum Kompetencji Zawodowych w branży budowlanej (B) w Gminie Miejskiej Kraków, Nr projektu: RPMP.10.02.01-12-0249/16,
2) Centrum Kompetencji Zawodowych w branży mechanicznej (M) w Gminie Miejskiej Kraków, Nr projektu: RPMP.10.02.01-12-0250/16,
3) Centrum Kompetencji Zawodowych w branży elektryczno-elektronicznej (E) w Gminie Miejskiej Kraków, Nr projektu: RPMP.10.02.01-12-0251/16,
4) Centrum Kompetencji Zawodowych w branży turystyczno-gastronomicznej (T) w Gminie Miejskiej Kraków, Nr projektu: RPMP.10.02.01-12-0252/16,
5) Centrum Kompetencji Zawodowych w branży rolniczo-leśnej z ochroną środowiska (R)
w Gminie Miejskiej Kraków, Nr projektu: RPMP.10.02.01-12-0254/16.
2. Szczegółowy wykaz materiałów, narzędzi i sprzętów budowlanych, wchodzących w skład przedmiotu zamówienia oraz lokalizacje dostaw określają Załączniki nr: 4.1.1-4.1.4, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6 do SIWZ.
3. Dostawy materiałów, narzędzi i sprzętów budowlanych odbywać się będą na koszt i ryzyko Wykonawcy, z uwzględnieniem wszystkich kosztów i opłat związanych z taką dostawą,
w szczególności z transportem, ubezpieczeniem na czas transportu, odpowiednim zapakowaniem, wniesieniem do wyznaczonego pomieszczenia, na warunkach szczegółowo określonych w Załącznikach 3.1., 3.2., 3.3., 3.4., 3.5., 3.6 oraz 4.1.1.-4.1.4, 4.2., 4.3., 4.4., 4.5., 4.6. do SIWZ.
4. Zamawiający wymaga, aby stanowiące przedmiot zamówienia materiały, narzędzia i sprzęty budowlane były nowe, nieużywane (np. niepowystawowe), w stanie wolnym od wad fizycznych i prawnych.
5. Zamawiający wymaga, aby każdy materiał, narzędzia i sprzęt budowlany w sytuacji, gdy wymagają tego powszechnie obowiązujące przepisy prawa, posiadał deklarację zgodności.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

03.07.2018 | 10:30


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Inne
  • Akcesoria narzędziowe

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się