USŁUGA PRZEGLĄDU, KONSERWACJI I PRZYGOTOWANIA ZBIORNIKÓW PALIWOWYCH PODZIEMNYCH ORAZ KONTENEROWYCH STACJI PALIW BĘDĄCYCH NA ZAOPATRZENIU 2 WOG DO BADAŃ DOZOROWYCH WDT

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług dotyczących wykonania niezbędnych czynności związanych z przeglądem, konserwacją i przygotowaniem zbiorników paliwowych podziemnych ZSS-5 m3, ZSS–15 m3, ZSS-25 m3 i ZSS-50 m3 oraz kontenerowych stacji paliw KSP-20, będących na zaopatrzeniu 2 WOG, do badań dozorowych WDT, przeprowadzonych w obecności inspektora Wojskowego Dozoru Technicznego, w celu uzyskania decyzji wystawionych przez WDT oraz przeprowadzenia legalizacji zbiorników paliwowych i uzyskania świadectw legalizacji ponownej wydanych przez Okręgowy Urząd Miar. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określają załącznik nr 1 (formularz ofertowy), załącznik nr 4 (wzór umowy) do SIWZ.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

29.06.2018 | 10:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Inne
  • Pomiary, badania i odbiory techniczne

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się