Zapytanie poniżej progu - usługi

» Opis zapytania

Nazwa: Wymiana nagrzewnic wodnych w ciągach wentylacyjnych KN4 i KN5 w budynku Opery Nova
Opis: Zakres usługi obejmuje zdemontowanie dwóch starych nagrzewnic i montaż dwóch nowych stalowych wraz z dostosowaniem kanałów, a także ponowny montaż instalacji związanej z jej obsługą.
Ilość: 2 [szt.]

Wymagania dodatkowe:
Referencje (proszę o załączenie min. 2 listów referencyjnych)
Dodatkowe koszty (wszelkie dodatkowe koszty, w tym koszty transportu po stronie Wykonawcy, proszę potwierdzić)
Gwarancja (min. 24 Miesięcy, proszę potwierdzić i podać ilość miesięcy)
Termin realizacji (60 dni od podpisania umowy, proszę potwierdzić)
Warunki płatności (30 dni od otrzymania prawidłowo wystawionej faktury, proszę potwierdzić)
offer_value (Wartość oferty)

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

03.07.2018 | 10:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Inne

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się