Świadczenie usługi magazynowania na rzecz Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą z siedzibą w Warszawie.

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie na rzecz Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą z siedzibą w Warszawie usługi magazynowania, w tym znakowania, sortowania konfekcjonowania w zestawy i dostawa podręczników i pomocy dydaktycznych. Szczegółowe wymagania dotyczące magazynu określone zostały w załączniku nr 7 do wzoru umowy, który stanowi załącznik nr 4 do SIWZ zamieszczonej na stronie internetowej www. orpeg.pl. Szczegółowe wymagania dotyczące sposobu świadczenia usługi określone zostały we wzorze umowy w szczególności w załącznikach nr 1-7 do wzoru umowy.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

22.06.2018 | 12:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Inne
  • Usługi transportowe, logistyczne, spedycyjne i magazynowe

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się