Usługa kompleksowego żywienia pacjentów Wojewódzkiego Szpitala Chorób Płuc im. dr Alojzego Pawelca

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest:
a) sporządzanie całodziennych posiłków w kuchni Wykonawcy, zgodnie z warunkami określonymi w ustawie o bezpieczeństwie żywności i żywienia z dnia 25 sierpnia 2006 r. (Dz. U. 2017 poz. 149 t. j. ze zm.), wraz z wydanymi na jej podstawie aktami wykonawczymi,
b) dostarczenie przygotowanych przez Wykonawcę posiłków całodziennych w ilości szacunkowej 51 100 dla pacjentów Wojewódzkiego Szpitala Chorób Płuc im. dr Alojzego Pawelca,
Zgodnie z nałożonym na Zamawiającego obowiązkiem rozbudowy bazy łóżkowej na wypadek ogłoszenia podwyższonej sytuacji kryzysowej zastrzegamy sobie możliwość zamówienia 34 pełnych całodniowych posiłków. Nastąpi to tylko w sytuacjach ekstremalnych, sporadycznie (podst. prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27.06.2012 r. Dz. U. 2012 poz. 741 oraz Ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej Dz. U. 2017 poz. 1430 z póź. zm.)

c) odbiór brudnych pojemników typu GN po rozdzieleniu posiłków i ich zmywanie we własnym zakresie, rozdzielenie posiłków będzie dokonywane przez Zamawiającego we własnym zakresie, Zamawiający wymaga zastosowanie jednorazowych naczyń ( talerze, kubki itd., Naczynia plastikowe, talerz płaski średnica 22-25cm, talerz głęboki 500-750ml ) - koszt wywozu zużytych naczyń leży po stronie Zamawiającego. Nie istnieje możliwość mycia pojemników i naczyń w obiektach Zamawiającego. Na początku realizacji umowy Wykonawca dostarczy jednorazowo 300 łyżek, 300 widelców i 300 noży na okres trwania umowy oraz 100 szt. kubków do napoi gorących.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

25.06.2018 | 13:30


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Usługi cateringowe

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się