Dostawa gazów medycznych dla potrzeb komórek organizacyjnych PZZOZ

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest:
a) dostawa gazów medycznych,
(dotyczy Pakietu I, Pakietu II i Pakietu III)
b) oddanie w najem butli na gazy medycznych,
(dotyczy Pakietu I i Pakietu II)
do niżej wymienionych placówek Zamawiającego:
- Szpital, ul. Małachowskiego 12, 42 - 500 Będzin,
- Szpital, ul. Szpitalna 40, 41 - 250 Czeladź.
Miejscem odbioru przedmiotu dostawy w podanych powyżej placówkach Zamawiającego są:
- magazyny gazów medycznych (dotyczy Pakietu I i Pakietu II) i oddziały szpitalne (dotyczy Pakietu III).

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

21.06.2018 | 09:30


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Chemia przemysłowa

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się