Dostawa z uruchomieniem i pełną obsługą techniczną systemu dezynfekcji wody.

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa z uruchomieniem i pełną obsługą techniczną kompletnego, podłączonego oraz prawidłowo działającego systemu dezynfekcji wody (urządzenie dozujące, wodomierz impulsowy, punkt dozowania, instalacja podłączeniowa w punkcie poboru wody) polegająca na dozowaniu roztworu dwutlenku chloru (ClO2), do sieci ciepłej wody użytkowej w budynkach Domu Studenta nr 2 w Białymstoku ul. Waszyngtona 23.
2. Przedmiot zamówienia obejmuje również pełną i bezwarunkową gwarancję, obsługę techniczną eksploatacyjną oraz serwis gwarancyjny, w tym wszelkie koszty związane z naprawami gwarancyjnymi, tj. koszty dojazdu, koszty załatwiania wszelkich formalności celnych związanych z importem części zamiennych, przesyłek kurierskich, koszty robocizny, materiałów etc.
3. Przedmiot zamówienia obejmuje również przeszkolenie personelu Użytkownika
w pełnym zakresie przedmiotowym objętym instrukcją użytkownika, które to świadczenia Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić w cenie oferty.
4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, wymagania ogólne, wymagania dodatkowe, warunki gwarancji i serwisu gwarancyjnego zawiera Załączniki Nr 2 do SIWZ.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

26.06.2018 | 10:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Inne

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się