Dostawa wraz z rozładunkiem płytek ściennych, podłogowych oraz materiałów pomocniczych na zadanie nr 01592 pod nazwą Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku nr 9 kompleksu wojskowego K-136 w Nowym Dworze Mazowieckim ul Leśna 4c.

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia Dostawa wraz z rozładunkiem płytek ściennych, podłogowych oraz materiałów pomocniczych na zadanie nr 01592 pod nazwą Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku nr 9 kompleksu wojskowego K-136 w Nowym Dworze Mazowieckim ul Leśna 4c.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w formularzu cenowym, stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ, wypełniony formularz cenowy należy złożyć wraz z ofertą.
Miejsce dostawy: dostawa wraz z rozładunkiem bezpośrednio na budowie w uzgodnieniu telefonicznym
z kierownikiem budowy. Do dostawy Wykonawca dołączy Deklarację Zgodności lub Deklarację Właściwości Użytkowych w j. polskim.
Zamawiający zastrzega sobie prawo opcji tj.: w terminie 2 miesięcy od daty zawarcia umowy, prawo niezrealizowania do 20% zakresu przedmiotu umowy określonego w formularzu cenowym stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ lub możliwość zwiększenia do 20% zakresu przedmiotu umowy określonego w formularzu cenowym stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

21.06.2018 | 09:45


» Lokalizacja

ul. Ignacego Paderewskiego 6
Nowy Dwór Mazowiecki 05-100
Województwo: mazowieckie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Inne
  • Armatura

» Dane nabywcy

AMW SINEVIA Sp. z o.o.
ul. Ignacego Paderewskiego 6
Nowy Dwór Mazowiecki 05-100
Województwo: mazowieckie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się