Dostawa zestawu maszyn do naprawy dróg w formie leasingu finansowego

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia są dostawa i usługa p.n.: Dostawa zestawu maszyn do naprawy dróg w formie leasingu finansowego. 2. Na przedmiot zamówienia składa się usługa leasingu finansowego na okres 36 miesięcy oraz dostawa zestawu maszyn przeznaczonych do zabiegów utrzymania nawierzchni drogowych w technologii powierzchniowych utrwaleń, składającego się ze skrapiarki emulsji bitumicznych i łączonego z nią rozsypywacza kruszywa mineralnego. Oferowany zestaw powinien stanowić kompatybilny zespół pod względem szerokości i położenia poszczególnych sekcji skrapiających i rozsypujących, wydajności skrapiania i rozsypywania odpowiednich do przeznaczenia, jak również powinien posiadać zintegrowane sterowanie umożliwiające intuicyjne sterowanie zestawem, przystosowane do montażu w kabinie ciągnika. Maszyny muszą mieć również możliwość pracy jako pojedyncze urządzenia niezależnie od siebie. 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, tj. zarówno wymagania dla zestawu maszyn jak i warunki (zakres) finansowania określa załącznik nr 1 do niniejszej SIWZ. 4. Miejsce realizacji zamówienia: Zamawiający wymaga, aby dostawa zestawu maszyn składających się wraz z usługą leasingu na przedmiot zamówienia została zrealizowana w siedzibie Zamawiającego- ul. Krótka 1, 26-300 Opoczno. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana obowiązany będzie dostarczyć przedmiot dostawy do siedziby Zamawiającego we własnym zakresie i na swój koszt i odpowiedzialność, w terminie uzgodnionym przez strony oraz umożliwi jego sprawdzenie pod względem technicznym.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

19.06.2018 | 10:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Inne
  • Maszyny budowlane i części do maszyn budowlanych

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się