Wykaszanie łąk, pastwisk, gruntów ornych i obszarów torfowiskowych w obwodach ochronnych Poleskiego Parku Narodowego w 2018 roku

» Opis zapytania

PAKIET I - Wykaszanie łąk, pastwisk i gruntów ornych w o.o. Zbójno – powierzchnia 46,75 ha
PAKIET II - Wykaszanie łąk, pastwisk i gruntów ornych w o.o. Łowiszów, Orłów, Bubnów, Kochanowskie – powierzchnia – 30,93 ha
PAKIET III - Wykaszanie łąk, pastwisk i gruntów ornych w obwodzie ochronnym Bubnów – powierzchnia 27,41 ha
PAKIET IV– Wykaszanie torfowisk w obwodzie ochronnym Bubnów – powierzchnia 33,94 haZłóż ofertę


» Termin składania ofert

20.06.2018 | 09:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Produkty gospodarki leśnej
  • Produkty łowiectwa
  • Ryby i pozostałe produkty rybołóstwa
  • Sprzęt związany z leśnictwem, łowiectwem i rybołóstwem
  • Usługi wspomagajace rybołóstwo
  • Usługi związane z leśnictwem
  • Usługi związane z łowiectwem
  • Usługi związane z rolnictwem, sadownictwem, ogrodnictwem i hodowlą
  • Usługi aranżacji terenów

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się