OFERTA NA DOSTAWĘ ŚRODKÓW CZYSTOŚCI, DROBNEGO SPRZĘTU DO UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I DROBNEGO SPRZĘTU DO KUCHNI

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest dostawa środków czystości, drobnego sprzętu do utrzymania czystości oraz drobnego sprzętu do kuchni, szczegółowo określonych w załączniku nr 2 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia umieszczonych na stronie internetowej
Zamawiającego wraz z pozostałymi dokumentami przetargowymi. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Zamówienie dzieli się na trzy pakiety.

- PAKIET 1- Środki czystości

-PAKIET 2 – Sprzęt do utrzymania czystości

- PAKIET 3- Sprzęt do kuchni

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

20.06.2018 | 10:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Środki czystości

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się