„Wyrywanie karp na powierzchniach uszkodzonych w wyniku nawałnicy z dnia 11 VIII 2017 roku, wraz z ich przemieszczeniem na wskazane miejsca oraz wyrównaniem powierzchni, w sposób umożliwiający wykonanie mechanicznego przygotowania gleby”

» Opis zapytania

Prace mechaniczne polegające na usuwaniu z powierzchni zrębu karp w postaci poderwanych i wyrwanych pniaków z systemem korzeniowym oraz zwiezienie ich w miejsca wskazane przez leśniczego, zlokalizowane poza powierzchnią uszkodzoną. Przemieszczanie karp musi następować z użyciem środków nasiębiernych (np. forwarder) i powinno do minimum ograniczać uszkadzanie powierzchni. Spychanie karp dopuszczone jest w uzgodnieniu z leśniczym wystawiającym zlecenie na daną powierzchnię roboczą i dotyczy pozycji gdzie miejsca składowania zostały zlokalizowane na granicy powierzchni uszkodzonej. Spychanie może dotyczyć pasa o szerokości do 30 metrów, od granicy powierzchni uszkodzonej, której dotyczy wykonywana czynność. Karpy składane na powierzchni uszkodzonej lub w jej bezpośrednim sąsiedztwie powinny być układane w pasy (wały) szerokości do 4m w i wysokości do 3 metrów. Karpy przemieszczane w miejsca zlokalizowane poza powierzchnią uszkodzoną należy układać w sposób określony przez leśniczego na zleceniu prac. Powierzchnia na, której ma zostać wykonana usługa: 25,88 hektara

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

25.06.2018 | 10:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Usługi związane z leśnictwem

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się