Wykonanie zabiegów ochrony czynnej muraw kserotermicznych w rezerwatach przyrody „Las Królewski”, „Wolwinów” „Stawska Góra”, „Rogów” w ramach realizacji projektu „Czynna ochrona wybranych siedlisk i gatunków na terenie województwa lubelskiego” dofinansowanego ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie w ramach zadania „czynna ochrona rezerwatów przyrody” - IV części.

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zabiegów ochrony czynnej muraw kserotermicznych w rezerwatach przyrody „Las Królewski”, „Wolwinów” „Stawska Góra”, „Rogów” w ramach realizacji projektu „Czynna ochrona wybranych siedlisk i gatunków na terenie województwa lubelskiego” dofinansowanego ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Lublinie w ramach zadania „czynna ochrona rezerwatów przyrody” - IV części.
Część I - Wykonanie prac poprawiających warunki siedliskowe murawy kserotermicznej w rezerwacie przyrody „Las Królewski” położonej w oddziale 444c (część oddziału) leśnictwa Krzczonów obrębu Świdnik Nadleśnictwa Świdnik.
Część II - Wykonanie prac polegających na poprawie warunków siedliskowych murawy kserotermicznej w rezerwacie przyrody „Wolwinów” zlokalizowanej w oddziale 324a (część oddziału) leśnictwa Góry Nadleśnictwa Chełm.
Część III - Wykonanie prac poprawiających warunki siedliskowe w rezerwacie przyrody „Stawska Góra” położonym na terenie działki ewidencyjnej nr 381 (część działki) obrębu Staw, gmina Chełm, woj. lubelskie.
Część IV - Wykonanie prac poprawiających warunki siedliskowe w rezerwacie przyrody „Rogów” położonym na terenie działki ewidencyjnej nr 370 (część działki) obrębu Rogów, gmina Grabowiec, woj. lubelskie.
2. Określenie przedmiotu zamówienia:
2.1. Część I
2.1.1. wykoszenie roślinności zielnej oraz wycinka trzyletnich odrostów drzew i krzewów (takich jak: porzeczka agrest Ribes uva-crispa, jeżyna Rubus, tarnina Prunus spinosa, dereń świdwa Cornus sanguinea, szakłak pospolity Rhamnus cathartica) porastających zbocze kserotermiczne na powierzchni 0,20 ha
2.1.2. wygrabienie mszystej pokrywy glebowej oraz liści i igliwia z obszaru murawy kserotermicznej, co ma poprawić warunki kiełkowania i wzrostu roślinności kserotermicznej na powierzchni 0,20 ha
2.1.3. wycięcie 1 drzewa (jesion) zacieniającego murawę kserotermiczną
2.1.4. zebranie i wywiezienie zebranej biomasy poza teren rezerwatu przyrody

2.2. Część II
2.2.1. wycięcie czteroletnich krzewów i drzew na obszarze murawy kserotermicznej tj. tarnina, dereń świdwa, kalina koralowa, leszczyna (Corylus avellana), dąb szypułkowy (Quercus robur), grab pospolity (Carpinus betulus), klon jawor (Acer pseudoplatanus) o wysokości 1,5 do 4 m rosnących w zwarciu 100%, na powierzchni 0,2 ha.
2.2.2. wycięcie 6 sztuk drzew rosnących w bezpośrednim sąsiedztwie murawy
i ją zacieniających
2.2.3. zebranie i wywiezienie zebranej biomasy poza teren rezerwatu przyrody

2.3. Część III
2.3.1. wycięcie krzewów na obszarze murawy kserotermicznej tj. dereń świdwa, tarnina, kalina koralowa, leszczyna o wysokości do 3 m rosnących
w zwarciu 100%, na powierzchni 0,7 ha.
2.3.2. zebranie i wywiezienie zebranej biomasy poza teren rezerwatu przyrody
2.4. Część IV
2.4.1. wycięcie trzyletnich odrostów drzew i krzewów tj. dereń świdwa, kalina koralowa, głóg, tarnina, kruszyna zwyczajna, leszczyna pospolita, jawor, dąb, malina, jeżyna o wysokości 0,5 – 2 m oraz zwarciu 70-90% na powierzchni 0,2 ha oraz o zwarciu 90-100% na powierzchni 0,3 ha. Reasumując prace wycinkowe mają być przeprowadzone na łącznej powierzchni 0,5 ha,
2.4.2. wyrywanie siewek drzew i krzewów (np. dąb, sosna, kruszyna, jawor, kalina koralowa, leszczyna pospolita, dereń) z powierzchni objętej wycinkami 0,5 ha,
2.4.3. usuwaniu nawłoci poprzez wyrywanie z kłączami rosnącej w zwarciu 100% na powierzchni ok. 10 m2
2.4.4. zebranie i wywiezienie zebranej biomasy poza teren rezerwatu przyrody
3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 1 do SIWZ.
4. Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umów o pracę osób wykonujących czynności polegające na:
4.1. wycięciu drzew
4.2. wycięciu odrostów drzew i krzewów
5. Wykonawca składający ofertę na wykonanie więcej niż jednej części winien podać
w ofercie warunki wykonania każdej części zamówienia oddzielnie.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

15.06.2018 | 09:30


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Usługi związane z leśnictwem

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się