Opracowanie wytycznych technicznych w zakresie projektowania, budowy i utrzymania parkingów Parkuj i Jedź na terenie m.st. Warszawy

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie wytycznych technicznych w zakresie projektowania, budowy i utrzymania następujących typów parkingów Parkuj i Jedź na terenie m. st. Warszawy:
a) parkingi podziemne jednopoziomowe,
b) parkingi podziemne wielopoziomowe,
c) parkingi naziemne jednopoziomowe,
d) parkingi naziemne kubaturowe wielopoziomowe,
zwanych dalej Wytycznymi.
2. Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia określa „Ogólny opis przedmiotu zamówienia”, zwany dalej OPZ, stanowiący załącznik nr 1 do SIWZ.
3. Wytyczne powinny uwzględniać różne funkcje parkingów, o których jest mowa w OPZ.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

03.07.2018 | 11:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Inne

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się