Zawarcie umowy na zakup, dostawę wraz z montażem (ewentualnie wypranie) verticali i rolet dla biur Centrali Spółki oraz jednostek organizacyjnych mających siedzibę w budynku Centrali Spółki przy ul.Targowej 74 w Warszawie

» Opis zapytania

Zawarcie umowy na zakup, dostawę wraz z montażem(ewentualnie wypranie) verticali i rolet dla biur Centrali Spółki oraz jednostek organizacyjnych mających siedzibę w budynku Centrali Spółki przy ul.Targowej 74 w Warszawie.

W załączeniu Projekt Umowy wraz z Opisem Przedmiotu Zamówienia.

Wykonawcy zobowiązani są do złożenia wraz z ofertą cenową wypełnionego i podpisanego Oświadczenia Wykonawcy, które stanowi Załącznik nr 1 do Klauzuli informacyjnej RODO.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

12.06.2018 | 11:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Inne
  • Pozostałe prace budowlano-remontowe
  • Usługi wykończeniowe, budowy i remontu obiektów

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się