Usługa polegająca na naprawie i konserwcji aparatów powietrznych i masek do aparatów powietrznych oraz wykonaniu badania ciśnieniowego butli powietrznych.

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na naprawie i konserwcji aparatów powietrznych i masek do aparatów powietrznych oraz wykonaniu badania ciśnieniowego butli powietrznych.

2. Przedmiot zamówienia został podzielony na trzy części:
Część I – Naprawa i konserwacja aparatów powietrznych i masek typu FENZY/ AERIS
Część II – Naprawa i konserwacja aparatów powietrznych i masek typu AUER/ AIRIGO
Część III – Wykonanie badania ciśnieniowego butli powietrznych
3. Szczegółowy Opis przedmiotu zamówienia został określony w „Specyfikacji Technicznej dla części I zamówienia” załącznik nr 10.1 do SIWZ; „Specyfikacji Technicznej dla części II zamówienia” załącznik nr 10.2 do SIWZ; „Specyfikacji Technicznej dla części III” załącznik nr 10.3 do SIWZ.
4. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2016 r., poz. 1666 z późn. zm.) osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wymienionych w części VII SIWZ ust. 2 pkt 3 lit. a), b), c).

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

12.06.2018 | 10:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Inne
  • Usługi serwisowe maszyn, urządzeń i części zamiennych

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się