Zakup przewodu elektrycznego, osprzętu instalacyjnego, materiałów chemicznych i elementów złącznych dla PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Bełchatów

» Opis zapytania

Opis zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest zakup przewodu elektrycznego, osprzętu instalacyjnego, materiałów chemicznych i elementów złącznych dla PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Bełchatów.
Zamówienie podzielone jest na trzy części:

Część I – Przewód
I.1 PRZEWÓD ONGCREKGŻ-G(S) 3X50+3X25MM2 - 200,00 m
Część II – Farby i pianki
II.1 FARBA FTALOWA SZARA - 5,00 l
II.2 FARBA FTALOWA ZIELONA - 5,00 l
II.3 FARBA FTALOWA ŻÓŁTA - 5,00 l
II.4 PIANKA OGNIOCHRONNA CP 660 INT HILTI - 15,00 szt.
II.5 PIANKA SOUDAL 750ML - 5,00 szt.
Część III – Osprzęt
III.1 PALCZATKA TERMOKURCZLIWA SEH4/ 60-25/B 35-150 - 15,00 szt.
III.2 CZTEROPALCZATKA DOSZCZEL. SEH 4 78-36> CELLPAK - 15,00 szt.
III.3 KOTEW HKD-S M12X50 - 100,00 szt.
III.4 KOŃCÓWKA AL-12-95 - 50,00 szt.
III.5 KOŃCÓWKA KABL.KCR 12-50 - 60,00 szt
III.6 GŁOWICA EPKT 2053 - 20,00 szt.
III.7 GŁOWICA EPKT 2063 - 15,00 szt.
Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony
Typ zamówienia: Dostawy
Okres związania ofertą: przez okres60 dni
przez okres: 60 dni
Składanie ofert częściowych: Tak
Składanie ofert wariantowych: Nie
Warunki udziału w postępowaniu: O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu, na podstawie przesłanek wskazanych w pkt. 6.3.4.1-6.3.4.3 Procedury – 10032/C „Procedura – Zakupy w PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna Spółka Akcyjna” z dnia 28.12.2017 r., dostępnej na stronie https://pgegiek.pl/Przetargi.
Informacje o wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
Kryteria oceny ofert: Przewód:
Cena - 100,00%
Farby i pianki:
Cena - 100,00%
Osprzęt:
Cena - 100,00%
Miejsce realizacji zamówienia: Miejsce dostawy: PGE GiEK S.A., Oddział Elektrownia Bełchatów, ul. Energetyczna 7, 97-400 Bełchatów, Część I: MAGAZYN 011; Część II: MAGAZYN 003; Część III: MAGAZYN 002.
Termin wykonania zamówienia: Dostawa po otrzymaniu zamówienia na daną część przez Wykonawcę pocztą elektroniczną na adres podany przez Wykonawcę w Formularzu ofertowym w pkt 5. Terminy dostawy zostaną podane przez Wykonawcę w Formularzu ofertowym w pkt 1 w poszczególnych tabelach w kolumnie nr 7 odpowiednio dla każdej z części.
Zamawiający przewiduje możliwość zastosowania aukcji: Tak
Umowa ramowa: Nie
Dynamiczny system zakupów: Nie

Osoba odpowiedzialna za kontakt z Wykonawcami:
Imię i nazwisko: Aleksandra Ejme
Telefon kontaktowy: 44 737 73 34

Pliki do pobrania:


Złóż ofertę


» Termin składania ofert

08.06.2018 | 13:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Chemia przemysłowa
  • Kable, przewody

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

Bądź na bieżąco z zapytaniami ze swojej branży
 

Zapytania ofertowe z kategorii Chemia z ostatnich 10 dni.