Usuwanie karpin w lasku przy ul. Czerniejewskiej we Wrześni

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi związanej z usuwaniem karpin w lasku przy ul. Czerniejewskiej we Wrześni.
2. Zakres prac obejmuje: usuwanie karpin drzew wystających nad powierzchnię do 1,5 m wysokości, poddanie recyklingowi usuniętych karpin, wyrównanie terenu, zasypanie ziemią dowiezioną, uprzątnięcie terenu po wykonanych pracach wraz z wywozem powstałych nieczystości. Szacunkowa powierzchnia terenu do karczowania wynosi 4,73 ha. Inwentaryzacja stanu lasu i określonymi zadaniami gospodarczymi dla planu urządzania lasu stanowi załącznik do SIWZ.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

07.06.2018 | 09:45


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Usługi związane z leśnictwem

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się