Modernizacja suwnicy bramowej SB5

» Opis zapytania

Modernizacja suwnicy bramowej SB5:
1. Dostawa oraz wymiana na nowe punkty zasilające zlokalizowanych przy torowisku suwnicy (Dostawa czterech kompletnych punktów zasilających w postaci rozdzielni z wyłącznikiem głównym, zabezpieczeniem prądowym, gniazdem plastikowym 4x36A na napięcie 400V w obudowie z tworzywa, szczelna obudowa i przystosowana do warunków atmosferycznych panujących na zewnątrz, wykonanie zadaszenia nad rozdzielniami, dostarczenie poświadczenia wykonania i przekazanie dokumentów).
2. Dostawa oraz wymiana przewodu zasilającego suwnicę 4G16 w izolacji OpD odpornej na warunki atmosferyczne (woda, mróz, słońce itp.),długość 100m,
3. Modernizacja suwnicy bramowej - falowniki jazdy mostu suwnicy (Wykonanie dokumentacji, uzgodnienie dokumentacji UDT, dostawa i montaż materiałów, programowanie falownika, demontaż zbędnych elementów typu oporniki, dostawa i wymiana na nowe silniki jazdy mostów wraz z zintegrowanym hamulcem (hamulec zabudowany na silniku) 2 kpl, dostarczenie dokumentacji powykonawczej, udział w badaniu TDT.
Wymagania: Wykonawca ma posiadać uprawnienia TDT do wykonywania tego typu prac modernizacyjnych.

Osoba do kontaktu w sprawie modernizacji suwnicy: Jarosław Lura, tel. 728470469

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

05.06.2018 | 12:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Serwis sprzętu i wyposażenia
  • Serwis sprzętu

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się